علمی- آموزشیادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 18:24 | لینک  | 

1)در چه صورتی انسان برای پاسخ به پرسش های خود به خرافات و جادوگری روی می آورد؟

 

 

2) چه پاسخ هایی از اعتبار علمی برخوردارند؟

 

3) نگرش علمی چیست؟

 

4) در نگرش علمی برای پاسخ هایی که ارائه می دهیم باید......................داشته باشیم.

 

5) چه موقع به تفکر علمی نزدیک شده ایم؟

 

6) در.........................علمی باید برای پاسخ هایی که ارائه می دهیم، دلیل کافی داشته باشیم.

 

7) چه پاسخ هایی از اعتبار علمی برخوردار نیستند؟

 

8) مشاهده علمی چیست؟

 

9) فایده های استفاده از ابزارهای اندازه گیری چیست؟

 

10) دو مورد از خطاها چشم و دو مورد از خطاهای گوش را ذکر کنید.

 

11) روش علمی را تعریف کنید.

 

12) مراحا روش علمی را به ترتیب ذکر کنید.

 

13) یک ویژگی مهم فرضیه خوب چیست؟

 

14) یک فرضیه مثال بزنید و آزمایشی برای آن طراحی کنید.

 

 

15) فرضیه چیست؟

 

16) یک پژوهشگر بعد از.......................، فرضیه سازی می کند.

 

17) در کدام یک از مراحل علمی ممکن است پژوهشگر دست به آزمایش بزند؟

 

18) آزمایش کنترلی(گواه) چیست؟

 

19) داشتن آزمایش کنترلی در هنگام آزمایش اصلی چه فایده هایی دارد؟(دو مورد)

 

 

20) پس از انتشار نتایج کار توسط یک پژوهشگر ، در چه صورتی یافته های پژوهشگر از اعتبار علمی بیش تری برخوردار

    خواهد شد؟

 

22) نظریه، ................... است که توسط.....................تایید شده باشد.

 

23) سه بخش اصلی نظریه سلولی را بیان کنید.

 

24) تفاوت آزمایش اصلی و کنترلی در چیست؟چه شباهت هایی دارند.

 

25) دو روش جمع آوری اطلاعات در اولین مرحله روش علمی را بیان کنید.

 

26)به سه منظور در روش علمی پژوهشگر دست به آزمایش می زند. این سه روش را بیان کنید

 

27) چرا اعتبار علمی نظریه از فرضیه بیش تر است؟

 

28)دو فایده تکرار آزمایش را بیان کنید.

 

29) آزمایش آقای ون هلمونت چه بود؟

 

30) دو درس مهم که پژوهشگران پس از آقای ون هلمونت گرفتند چه بود؟

 

31) خلق الساعه چه می گوید؟ در چه موردی بیان شده است؟

 

32) فرضیه آقای ردی چه بود؟

 

33) نظریه آقای ردی چه بود؟

 

34) روش علمی برای چه موضوعاتی کاربرد دارد؟

 

35)دو آزمایش کنترلی آقای ردی چه بود؟

 

36) علوم زیستی را تعریف کنید.

 

37) دانش علوم زیستی را تعریف کنید.

 

38) دو شاخه علم زیستی را نام برده برای هر یک مثالی ذکر کنید.

 

39) علومی مثل.................و....................از علومی هستند که بیش ترین ارتباط را با علوم زیستی دارند.

 

 

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 13:18 | لینک  | 

این کتاب در 168 صفحه حاوی مطالب برتر زست و زمین شناسی برای دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان و نمونه می باشد.دارای سؤالات تشریحی و چهار گزینه ای بوده چند دستور کار برای چند آزمایش در انتهای کتاب آورده شده است.امیدوارم در سال تحصیلی جدید به دست دانش آموزان و همکاران گرامی برسد.

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 1:45 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

 


گردش مواد

در جانداران تک سلولی و پر سلولی اولیه چون تمام سلولها با محیط اطراف در تماس  مستقیم اند مواد مورد نیاز خود را از محیط  دریافت و مواد زائد را به محیط می ریزند.ولی در جانداران پر سلولی پیشرفته کار رساندن به مجاور سلولها و خارج کردن   مواد زائد از مجاورت سلولها به عهده  دستگاه گردش مواد می باشد.که شامل دستگاه گردش خون و دستگاه لنفی است.

دستگاه گردش خون رابط بین تمام دستگاه ها بدن می باشد.

                                                                      گوارش                              تنفسی

                                                               دستگاه های دیگر                         دفع مواد

دستگاه گردش خون در مهره داران:

دستگاه گردش خون که دستگاه انتقال مواد هم نامیده می­شود، در بدن جانوران مختلف به صورت ساده و یا تکامل یافته وجود دارد ، از جمله:

*در حشرات و بی­مهرگانی مثل خرچنگ دراز و عنکبوتیان بسیار ساده بوده، به طوری که خون در فضای بین سلولی وارد می­شود.

(گردش خون باز) و پس از تبادل مواد با سلولها توسط رگهایی جمع­آوری شده و به قلب برگردانده می­شود (در حشرات به جای خون مایع همولنف دارند).

* در ماهیها قلب دو حفره­ای با رگها و مویرگها دیده می­شود که خون را برای تبادل مواد به مجاورت سلولهای بدن و آبشش­ها می­برند (گردش خون از نوع مداربسته و سَاده و کامل است).

* در دوزیستان قلب سه حفره­ای با رگ­ها و مویرگها دیده می­شود، که خون را برای تبادل مواد به مجاورت سلولهای بدن و شش­ها می­برند و چون قلب یک بطن دارد، خون تیره و روشن با هم مخلوط می­شود (گردش خون از نوع بسته، مضاعف و ناقص است).

* در خزندگان، پرندگان و پستانداران قلب چهار حفره­ای با رگ­ها و مویرگ­ها دیده می­شود و گردش خون از نوع بسته، مضاعف و کامل است که به شرح آن می­پردازیم. (در انواعی از خزندگان دیوارة بین بطن­ها به طور ناقص تشکیل می­شود).

دستگاه گردش مواد
Circulation apparatus

این دستگاه ازقلب، رگها وبافت خون  تشکیل شده است.

قلب  Heart:

قلب مانند یک تلمبه خون را در رگ­ها به جریان می­اندازد. طول آن 12 و قطر آن 9 سانتی­متر است. مخروطی­شکل است و حدود 230 تا 340گرم نسبت به جثة فرد وزن دارد. قلب درانسان دارای ویژگی های زیر است:

حفره ها، دریچه ها،ضربان  قلب(مراحل کار)صداها:صدای اول و دوم بافتهای تشکیل دهنده رگهای قلب

ضربان قلب: قلب در هر دقیقه به طور معمول حدود 75 ضربان دارد.هر ضربان سه مرحله دارد: انقباض دهلیز ها،انقباض بطن ها و

استراحت قلب ، باز وبسته بودن دریچه ها را در هرمرحله را مشخص کنید.دو صدای قلب مربوط به چیست؟

لایه­های دیوارة قلب: سه لایه در دیوارة قلب وجود دارد که به ترتیب از خارج به طرف داخل عبارتند از: پری­کارد

(آبشامه از جنس بافت پیوندی)، میوکارد (بخش اصلی و ماهیچه­ای قلب) و آندوکارد (پوشش داخلی قلب از جنس بافت

پوششی که ادامه آن دریچه های قلب را تشکیل می دهد).

رگ­ها :

 شش سیاهرگ خون را به دهلیزهای قلب وارد می­کنند که شامل دو سیاهرگ بزرگ بالایی و پایینی (خون تیره را به دهلیز راست وارد می­کنند) و چهار سیاهرگ ششی (خون روشن را به دهلیز چپ وارد می­کنند) می­باشند.

 

دو سرخرگ خون را از بطن ها خارجمی­کنند: سرخرگ آئورت (بزرگ ترین سرخرگ بدن است که خون را از بطن چپ خارج می­کند) و سرخرگ ششی (که خون تیره دارد و خون را از بطن راست خارج می­کند).

نکته: رگ­های کرونر به بافت قلب خون می­رسانند و به صورت سیاهرگ ، سرخرگ و مویرگ در قلب وجود دارند. گاهی به علت گرفتگی این رگ­ها به بخشی از بافت ماهیچه­ای قلب خون نمی­رسد و بافت­ها در این ناحیه تخریب شده، باعث سکتة قلبی می­شود.

تیره وروشن-گردش کوچک(ششی ) و گردش بزرگ(عمومی):

بخش راست قلب خون تیره دارد و باید برای تصفیه به شش ها بفرستد و بخش چپ خون روشن دارد وباید به طرف اندام ها و سلول های بدن برای تغذیه و گرفتن مواد زائد آنها بفرستد.پس این دو بخش بطور مستقل ولی همزمان عمل می کنند .

مسیر دو نوع گردش را مشخص کنید.

رگ های بدن:

شامل شبکه­ای از سرخرگها، سیاهرگها و مویرگها می­باشند که خون را از قلب به مجاورت بافتها و از بافتها به قلب می­رسانند.

سرخرگ ها دیواره ضخیم تری دارند و خون را از قلب خارج می کنند.

سیاهرگ ها دیوار نازک تری دارند و خون را از طرف اندام ها به قلب وارد می کنند.

مویرگ ها یک لایه سلول دارند و محل مبادله مواد بین خون و بافت هاست و از پیوستن آنها به یکدیگر سیاهرگ ها تشکیل می شوند.

 نبض و فشار خون:

قلب در هر ضربان به خون برای خروج از قلب و ورود به   سرخرگ ها فشار وارد می کند که به آن فشار خون گویند. اندازه گیری فشار خون بر اساس فشاری است که از طرف  خون به دیواره رگ ها وارد می شود.مقدار فشار خون را با دستگاه فشار سنج اندازه گیری می کنندکه در یک فرد سالم بر حسب میلی متر جیوه حدود 120 (سیستولیک)بر 80(دیاستولیک)با ورود خون به سرخرگ ها تغییر قطر پیدا می کنند که باعث ایجاد موجی در طول سرخرگ شده که به آن نبض گفته می شود.

بیمار های قلب و رگ ها: به دو علت ممکن است شخص دچار افزایش غیر طبیعی فشار خون شود:

                  الف- رسوب کلسترول در رگ ها و تنگ شدن مجرای رگ

                  ب- سخت شدن دیواره رگ ها به علت  رسوب املاح(مصرف زیاد نمک)

روماتیسم قلبی: به دنبال تکرار گلو درد های چرکی (آنژین) سم میکروب بر مفاصل و در ادامه دریچه های قلب اثر گذاشته و رماتیسم قلبی ایجاد می شود.

واریس: به علت خراب شدن دریجه های لانه کبوتری در سیاهرگ های پایین تر از قلب خون جمع شده و این بیماری ایجاد می شود.                                                         بافت خون Blood tissue:

نوعی بافت پیوندی است که ماده بین سلولی آن مایع و پلاسما نام دارد(55%). و سه نوع سلول (قرمز- سفید و پلاکت)(45%) در پلاسما شناورند.

حدود 6 تا 8 درصد وزن بدن را تشکیل می­دهد (حدود 5 لیتر) و فعالیتهای حیاتی کلیة اندام­های بدن به نحوی با فعالیت و سلامت این بافت بستگی دارد.

نقش ها:

با حمل مواد ، ارتباط بین اندام ها و دستگاه های بدن را بر قرار می کند . در حفظ ایمنی و تنظیم دمای بدن هم نقش اساسی دارد.

جنس پلاسما و انواع سلولهای خونی:

پلاسما:                                              

91% پلاسما را آب، 7% پروتئین و 2% املاح، مواد قندی، چربی و مواد  دیگر تشکیل می­دهند. غذاها، هورمون­ها و املاح همگی توسط پلاسمای خون حمل می­شوند. سه نوع پروتئین در پلاسما وجود دارد که شامل آلبومین ها، گلوبولین­ها و فیبرینوژن می­باشند. ترکیب شیمیایی پلاسما متناسب با فعالیت­های  بدن در حد معینی تغییر می­کند که بازگوکنندة تغییرات فیزیولوژیکی بدن است.

 

 

 

سلولهای خونی:شامل گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید و پلاکت­ها می­باشند.سلول های خونی را از نظر شکل- کار-تعداد-اندازه محل ساخت و انواع با هم مقایسه کنید. 76-2

انعقاد خون  Blood cougulant      :

در زمان بریدگی رگ برای جلوگیری از خروج خون انعقاد باید صورت گیرد. چهار عامل باید در خون موجود باشد:

مقدار کافی پلاکت- یون کلسیم- ویتامین K پروتئین فیبرینوژن 76-4

 

آزمایش خون:

RBC  مخفف گلبول‌ قرمز خون است.(اریتروسیت) اين سلول‌هاي قرمز خون يا همان گلبول‌هاي قرمز، در واقع اصلي‌ترين قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود اين رنگ قرمز به دليل وجود ماده‌اي به نام هموگلوبين است كه به گلبول‌ قرمز كمك مي‌كند تا اصلي‌ترين وظيفه خود يعني حمل و نقل اكسيژن و دي‌اكسيدكربن را انجام دهد.
به طور خلاصه، گلبول‌هاي قرمز، اكسيژن را از ريه به بقيه سلول‌هاي بدن حمل مي كنند.
مقادير طبيعي : بين 7/4 تا 1/6 ميليون در هر ميكرو ليتر خون است. اين عدد براي خانم‌ها مقداري كمتر و در كودكان مقداري بيشتر است.
چه چيزهايي باعث كاهش
RBC  مي‌شود؟
خون‌ريزي‌هاي دستگاه گوارش مثل خونريزي معده يا روده، خون‌ريزي‌‌ از محل زخم، سوءتغذيه، كمبود آهن يا كمبود ويتامين
B12 ، شكستن سلول‌هاي خوني يا هموليز آنها در اثر بعضي بيماري‌هاي خاص مثل فاويسم، بعضي مشكلات ژنتيكي مثل گلبول‌هاي قرمز داسي شكل ، مشكلات مغز استخوان ، بيماري هاي كليوي ، بيماري‌هاي مزمن، تومورهاي سرطاني و بيماري‌هاي روماتوييد (التهاب مفاصل).
چه چيزهايي باعث افزايش
RBC مي‌شود؟
مقدار بالاي گلبول قرمز مي‌تواند نشان‌دهنده ظرفيت‌ بالاي حمل اكسيژن باشد. در بعضي از ورزشكاران و همچنين هنگام زندگي در ارتفاعات به خاطر كمبود اكسيژن هوا ،
RBC  افزايش مي يابد.
بيماري‌هاي ريوي يا كلا هر نوع بيماري‌ كه هيپوكسي مزمن (كمبود اكسيژن طولاني مدت در بدن) ايجاد مي‌كند، مثل بيماري‌ قلبي مادرزادي ، باعث توليد بيشتر
RBC مي‌شوند.

 

 

 

گروه های خونی   Bloods  type: وجود یا عدم وجود انواعی گیرنده(آنتی ژن) در سطح غشائ گلبولهای قرمز در تعیین نوع گروه خونی یک فرد نقش دارد.  نوع آنتی ژنهای هر گروه را  مشخص کنید.

 

تعیین نوع گروه خونی درآزمایشگاه:

آنتی کور ماده ای است که توسط نوعی گلبول سفید در مقابل آنتی ژن در پلاسمای خون ترشح می شود.

  سه نوع:   آنتی کورA     آنتی کور D        آنتی کور B روی سه قطره خون یک فرد می ریزیمرسوب گلبولهای قرمز(آگلوتینه شدن) در هرکدام نشانه وجود آنتی ژن مربوطه درآن خون است.درصورتی که در تمام قطره ها رسوب ایجاد شود،نوع گروه خونی فرد چیست؟

چگونگی وراثت گروه خونی  Blood Heredity:

هر صفت حد اقل توسط دو  ژن کنترل کننده آن از طریق سلولهای جنسی از والدین به  فرزندان انتقال می یابد. صفت گروه خونی سه  نوع ژن دارد، A، B وOکه  نوع A وBبر O غالبند.                                                            پدرA               مادر B

                                                                                                          ژنهای پدرAو       oژنهای مادرBوo

                                                        سلول های جنسی(  گامتها )     o            A O          B                      

                                                                                       فرزندان:AB     AO        O O     BO

احتمال هر نوع گرون خونی  یک چهارم است.

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 23:50 | لینک  | 

آزمون سفر غذا و گردش مواد      تهیه و تنظیم : حسین صفا                             

1- نقش دستگاه گوارش را بیان کنید. 

 

2- انواع گوارش را نام برده برای هر نوع مثالی ذکر کنید.

 

3- چه غذاهایی نیاز به گوارش دارند(سه نوع)؟

4- چه موادی در روده باریک  توسط پرز ها جذب می شوند؟

5-گوارش را تعریف کنید.

6-اجزائ دستگاه گوارش را به ترتیب نام ببرید.

 

7- نقش غدد بزاقی را بیان کنید.

8- سه نوع بافت سازنده دیوار لوله گوارش را از خارج به طرف داخل مشخص کنید.

 

9- بخش های لوله گوارش یک پرنده را از دهان تا انتها به ترتیب مشخص کنید.

10-مواد نشاسته ای در چه بخش هایی از لوله گوارش گوارش می یابند؟

11- کدام نوع دندان در دهان شما کم تر است؟ نقش این نوع از دندانها چیست؟

12- آیا از آنزیم ها بجز برای تجزیه مواد غذایی در موارد دیگری استفاده می کنند؟ دو مورد بیان کنید.

13- عامل اصلی در پوسیدگی دندان چیست؟ توضیح دهید.

 

14- در هنگام بلع حلقی غذا سه راه بینی ، نای و دهان چگونه بسته می شوند؟

 

15- لقمه های کوچک غذا چه تاثیری بر سلامت شما دارند؟

 

16- چه موادی در معده بر روی غذا ریخته می شود؟ برای ورود غذا به روده غذا به چه حالتی در می آید؟

 

17- نقش لوزالمعده در گوارش غذا ها چیست؟

18- برای ورود غذاهای قابل جذب چه مسیری از درون روده تا خون را غذا طی می کند؟

 

19- اجزائ یک پرز روده را رسم و نامگذاری کنید.

 

20- چرا سلولز در دستگاه گوارش ما گوارش نمی یابد؟ چرا خوردن سبزی و میوه که سلولز فراونی دارند برای ما خوب است؟

 

21- دو نقش مهم روده بزرگ را بیان کنید.

22-دو نقش مهم کبد را بیان کنید.

23-چرا افراد چاق نباید در خوردن کربوهیدرات  زیاده روی کنند؟

 

24- دیابت چیست؟ دو روش پیشگیری از آن را بیان کنید.

 

25- کدام بخش لوله گوارش از نظر جذب غذا اهمیت بیشتری دارد؟ علت را بیان کنید.

26- خوردن آنتی بیوتیک بطور بی رویه چگونه باعث کمبود ویتامین می شود؟

 

27- در کدام بخش لوله گوارش هیچ تغییری بر روی غذا صورت نمی گیرد؟ نقش این بخش چیست؟

 

28- پانکراس و کبد مواد خود را در چه ناحیه ای به لوله گوارش می ریزند؟ چرا این ناحیه از نظر گوارش کامل غذا نقش مهمی دارد؟

 

29-کدام دستگاه ارتباط بین دستگاه های دیگر بدن را برقرار می کند؟ چگونه؟

30- نقش قلب در دستگاه گردش مواد چسیت؟

31- نقش های خون را در دستگاه گردش مواد بیان کنید.

32- دو نوع صدای قلب مربوط به چیست؟ در کدام مرحله از یک ضربان قلب این صداها شنیده می شوند؟

 

33- نقش هر یک از دریچه های قلب را بیان کنید.

 

34- در کدام بخش قلب خون اکسیژن دار بیشتری وجود دارد؟ این خون چگونه و به کجا  برده می شود؟

 

35- دو جانور مثال بزنید که بجای خون  در بدن خود آب را به گردش در می آورند؟

 

36- کدام حفره قلب در به جریان انداختن خون در سرخرگ آئورت  نقش اصلی را دارد؟ فشار خون در این حفره چقدر است؟

 

37- سه لایه تشکیل دهنده قلب را نام برده و بیان کنید کدام لایه در ایجاد نیروی انقباضی قلب نقش اساسی دارد؟

 

38- جنس لایه های داخلی و خارجی قلب از چه نوع بافتی است؟ کدام لایه در تشکیل دریچه های قلب نقش دارد؟

 

39- در تشریح قلب با زدن سومین برش چه بخش هایی را مشاهده کردید؟(سه مورد را بیان کنید)

 

40- رگ های ورودی و خروجی قلب را نام ببرید. و بنویسید هر یک به کدام حفره قلب اتصال دارند.

 

42- گردش خون مضاعف را توضیح دهید.

43- حفره های ابتدا و انتها را در دو نوع گردش خون مشخص کنید.

 

44- مراحل یک ضربان قلب را نام ببرید و مشخص کنید در یک ضربان چه موقع در یچه های سینی بازند.

 

45- گردش خون باز را با ذکر نام یک جانور توضیح دهید.

 

46- دو نقش مویرگ ها را بیان کنید.

 

47-اصطلاحات نبض و فشار خون را تعریف کنید.

 

49- فشار خون طبیعی چقدر است؟ چگونه آن را نشان می دهند؟ فشار بالا و پایین مربوط به چیست؟

 

50- در صد ترکیبات سازنده پلاسمای خون را بیان کنید.

 

51- نقش هر یک از سه نوع سلول خونی را بیان کنید.

 

52- کدام نوع از سلول های خونی در تعیین گروه خونی نقش دارند؟ چگونه؟

53- چهار عامل موثر درانعقاد خون را بیان کنید.

 

54- دهنده و گیرند ه عمومی کدام گروه های خونی هستند؟ چرا؟

 

55- دو اصطلاح                      و                      در گزارشات آزمایش خون مربوط به چیست؟

 

56- در تشریح قلب چگونه می توانید طرف چپ و راست قلب را تشخیص دهید؟

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 22:59 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

بهداشت روانی نوجوانان                     تهیه و تنظیم از: حسین صفا     

مقدمه :

    تامین سلامت دانش‌آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است، اما بهداشت روانی دانش‌آموزان، بویژه در دوره بلوغ، می‌تواند از بیماریها و ناهنجاریهای روانی جلوگیری کند. رعایت بهداشت که به تندرستی و شادابی کامل جسمی و روحی می‌انجامد، مهمترین وظیفه هر فرد است. همانطور که در مورد پیشگیری از بیماریهای عفونی باید از ورود عوامل بیماری‌زا جلوگیری کرد،در مورد بهداشت روانی نیز باید اقداماتی را انجام داد تا از نابسامانی های روحی کاسته شود. در اثر بهداشت، بسیاری از بیماریهای واگیر مانند طاعون، آبله، تیفوس، مالاریا، تب زرد و بیماری‌های عفونی کشنده که در گذشته توده‌های عظیمی را از بین می‌بردند، مهار شده‌اند. اما پیشرفت تکنولوژی، تحولات دائمی و سریع وعوامل متعدد دیگر سبب شده است که ترس و تشویش و اضطراب و احساس عدم رضایت در بین بسیاری از افراد منجر به کشمکش و فشارهای روانی شود. خستگی، بی‌میلی، کم‌خوابی، ناامیدی، توهم و احساس گناه در بسیاری چشمگیر شده است و شاید بتوان گفت که بیماریهای روانی ناشی از کشمکش ها، محرومیت ها و اضطراب ها بیش از همه بیماریهای جسمی بشر را آزار می‌دهند.

اختلالات دوران بلوغ

   ازدیاد فشار خون، دردهای قلبی، تنگی‌نفس، بیماریهای آلرژی بیماریهای روان‌تنی مانند زخم معده و دوازدهه، و بیماریهای دیگر از جمله بیماری هایی به شمار می‌آیند که به علت نامتعادل بودن روان ایجاد می‌شوند. عوامل عصبی و روانی، با تحریک عصب، ترشح اسید کلریدریک و پپسین را در معده افزایش می‌دهند، و در صورت دوام ممکن است منجر به ایجاد زخم معده و دوازدهه شوند. وقتی اضطراب و نگرانی از حد معینی فراتر رود و دوام یابد ممکن است نظم بدن را بر هم زند و به بیماری جسمی و ضایعه عضوی بینجامد. هیجان و فشارهای روانی بر روی بدن با پژوهش ها و آزمایش های متعدد تایید شده است و از این رو می‌توان گفت بسیاری از بیماری های جسمی انسان منشا روانی دارند.
   عارضه روانی به سادگی قابل لمس و مشاهده نیست و شخص بیمار، سالم انگاشته می‌شود. در حالی که ضایعه عضوی مانند زخم، عفونت، درد و بطور کلی عوارض جسمی را می‌توان به سادگی مشاهده کرد و یا با کمک دستگاه های عکسبرداری و آزمایشگاه میکروب‌یاب عامل بیماری را شناخت و ضایعه را رؤیت کرد. در بهداشت جسمی که بیشتر مورد توجه مردم است، از این جهت توصیه‌های مربوط به تندرستی رعایت می‌شود که وقتی عضوی از بدن درد گرفت درد حس می‌شود و تفاوت درد داشتن با راحتی و بی‌دردی کاملا محسوس است. در نتیجه شخص در صدد درمان برمی‌آید و دستورهای بهداشتی را نیز صحیح انجام می‌دهد. اما در مورد ناخوشی های روانی، اگرچه فرد بیمار است، اما چون زخم را نمی‌بیند، چون درد نمی‌کشد نه تنها خود را بیمار نمی‌داند، بلکه از شنیدن آن نیز عصبانی می‌شود. مادری که فرزندش دچار درد دندان یا سردردشده است فورا او را نزد دندانپزشک یا پزشک می‌برد و دستورهای آنان را به خوبی اجرا می‌کند. اما وقتی فرزند همین مادر در کوچه و خیابان و مدرسه درگیری ایجاد می‌کند نمی‌پذیرد که فرزند او دچار ناسازگاری و عدم رشد شخصیت است. به همین ترتیب بسیاری از والدین پرخاشگری، عصبانیت، زودرنجی و کمرویی فرزند خود را ، به عنوان صفتی شایسته یاد می‌کنند و دیگران را مستوجب سرزنش می‌دانند که چرا فرزند آنها را درک نمی‌کنند.
   عدم آگاهی سبب می‌شود که گاهی مشکل ا بیشتر ‌شود. بنابرین نوعی مقاومت در برابر دستورات بهداشت روانی وجود دارد که در مواردی زندگی آینده یک جوان را بطور کلی دگرگون می کند. اگر پدر و مادر و معلم آگاهی نداشته باشند ممکن است گوشه‌گیری یک دانش‌آموز را به اسکیزوفرنی، که در اصطلاح جنون جوانی نامیده شده،نسبت دهند و یا اینکه بی‌بند و باری جوان را به احتیاجات جنسی او مربوط کنند و مجرد بودن جوان را دلیل بر عصبانیت او بدانند. در حالی که چنین تصوراتی معمولا دوراز حقیقت است و برای رسیدن به تشخیص باید از روشهای علمی پیروی شود. دانش‌آموز در دبیرستان به علل مختلف عصبانی می‌شود. مثلا مشکلات خانوادگی ممکن است سبب عصبانیت او باشد، رفتار معلم و یا نحوه تدریس او بر دانش‌آموز اثر می‌گذارد، رابطه دانش‌آموز با همکلاسی های خود و عوامل متعدد دیگر ممکن است سبب عصبانیت او شود. بنابراین نمی‌توان به سادگی حالت روانی یک جوان را تشریح کرد و نسخه‌ای تجویز نمود.

همه چیز را بیماری تلقی نکنید!

   دوره بلوغ که از حدود 14 سالگی شروع می‌شود و تا حدود 20 سالگی ادامه دارد یکی از جالبترین دوره‌های رشد و نمو انسان هاست. در این دوره هم از حیث جسمانی وهم از لحاظ روانی تغییراتی در فرد پیدا می‌شود. این تغییرات سبب می‌شوند که برخی از پدران و مادران دوره بلوغ را دوره‌ای بسیار خطرناک تصور کنند و تغییر اخلاق و رفتار و شخصیت جوان را غیر قابل تحمل بدانند. یقین است که توقعات یک جوان 17 ساله مانند خواسته‌های یک پسر 11 ساله نیست و اگر بتوان با امر و نهی یک کودک 10 ساله را به خوبی اداره کرد نمی‌توان با جوان 17 ساله به همان  صورت برخورد نمود ، جوان در دوره بلوغ می‌خواهد دارای استقلال باشد اما در عین حال به کمک خانواده نیز نیاز . دارد. در نتیجه ممکن است در این دوره جوان با تضاد جسمی و روحی دست به گریبان شود.

نیازهای مرحله جوانی

تقریبا همه کسانی که دوره بلوغ را می‌گذرانند حس می‌کنند که نباید مانند بچه‌ها با آنان رفتار کرد. همه اینها می‌دانند که باید به زودی وارد دوره اصلی زندگی شوند و نقش انسان بزرگ و کامل را ایفا کنند. در این سن برخی از جوانان سیگار می‌کشند(رفتار زشت). بیشتر آنها می‌خواهند نشان دهند که چون بزرگ شده‌اند از کسی نمی‌ترسند و سیگار کشیدن را علامت بدست ‌آوردن استقلال می‌دانند برخی از جوانان برای مبارزه با پدر و مادر و رهایی از قید دستورات آنها دیر به منزل می‌آیند، بعضی در برابر بازخواست و یا پرخاش پدر، واکنش غیرعادی نشان می‌دهند و گروهی از آنان نیز منفی‌باف می‌شوند.
هر فرد پس از تولد، به تدریج دارای نیازهایی می‌شود، برخی از نیازهای اشخاص را می‌توان نیازهای فیزیولوژیک یا ذاتی دانست ( همان ا ساس فیزیکی- شیمیایی را دارند) که ظهور آنها به تجربه گذشته ارتباط ندارد گرسنگی تشنگی، انگیزه‌های مادی، تمایلات جنسی و نیاز به خواب را می‌توان در زمره نیازمندیهای فیزیولوژیک دانست. با برآورده‌ شدن این نیازمندیها، شخص دارای حوایج دیگری نیز می‌شود که به آنها نیازهای اکتسابی گفته می‌شود. این دسته از نیازها، که ارزش آنها کمتر از احتیاجات ذاتی نیست، شامل محبت، عشق، امنیت، احساس کفایت، احترام، موفقیت، دوستی و قدرت است. این نیازمندیها، که از زندگی در اجتماع حاصل شده‌اند ماهیت ویژه‌ای دارند که ارضا یا برآورده نشدن آنها در رضایت خاطر فرد و شخصیت او موثر واقع می‌شود و او را برای همسازی یا ناسازگاری آماده می‌کند.
   جوان در دوره بلوغ می‌خواهد که به اینگونه خواسته‌های او توجه شود، با او رفتاری دوستانه داشته باشند، به او     احترام بگذارند، به او محبت کنند، بنابراین هم والدین و هم معلمان باید با جوانان رفتاری دوستانه و عادلانه داشته باشند، به جوانان کمک کنند، اما به شکل دوستانه و توام با احترام اما ترحم نکنند. به همین جهت خشونت، امر و نهی مسخره کردن و انتقاد و سرزنش نه تنها سازنده نخواهد بود بلکه ممکن است مخرب نیز باشد. جوانانی که نتوانند با مفاهیم واقعی زندگی آشنا شوند ممکن است نتوانند با محیط خود همساز گردند. در نتیجه به جای قبول مشکل و روبرو شدن با آن دچار شکست عصبی و روانی می‌شوند.

رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم:

   بسیاری از والدین از تنبلی، بی‌توجهی و بی‌احترامی به دیگران و سر به هوا بودن فرزند خود گله می‌کنند و بر این باورند که فرزند خوب آنها به کلی عوض شده است. در نتیجه برخی از آنها در برابر بی‌قیدی و سرکش بودن جوان واکنش شدید نشان می‌دهند و برخی دیگر با کنار کشیدن خود از معرکه و آزاد گذاشتن بی‌قید و شرط مشکل را ده برابر می‌کنند. در حالیکه در همین دوره می‌توان به جوان نزدیک شد و با تربیت و راهنمایی صحیح احساس همکاری و مسئولیت و تفاهم را در او تقویت کرد. تردیدی نیست که می‌توان با توجه به نیاز و خواسته‌های جوانان و ایجاد حس اعتماد به نفس و اطمینان در آنها، ضمن حل مسائل جوانی و مشکلات دوره بلوغ از ناسازگاری، نشانه‌های عصبی و پیشگیری نمود. اختلالات رفتاری

مشکلات دوران بلوغ

   بسیاری از کسانی که دوره بلوغ را می‌گذرانند، مشکلی ندارند و شخصیت سالمی پیدا می‌کنند. اما عده‌ای نیز با از دست دادن قدرت سازگاری دچار کشمکش وتضاد می‌شوند. جوانانی که نتوانند با مفاهیم واقعی زندگی آشنا شوند ممکن است نتوانند با محیط خود همساز گردند. در نتیجه به جای قبول مشکل و روبرو شدن با آن دچار شکست عصبی و روانی می‌شوند و از مشکلات واقعی زندگی فرار می‌کنند.جوانی که قدرت پذیرش و حل مشکلات را ندارد، به جای فعالیت مثبت، حالت دفاعی به خود می‌گیرد و بیشتر وقت خود را صرف مبارزه منفی می‌کند.

    چنین شخصی ممکن است با توسل به دفاع روانی مانند: خیالبافی، استدلال غیرمنطقی، همانندسازی، انکار، جا‌به‌جایی، جبران، برون‌افکنی، بازگشت و تبدیل و تعویض به فریب و گریز از حقیقت بپردازد. مثلا، جوانی برای فرار از عقده حقارت، به جای شناخت و استفاده از استعداد واقعی خود، به شوخی و مسخرگی رو می‌آورد، دیگری با گریز از حقیقت به رویا پناه می‌برد، برخی از جوانان برای فرار از مشکلات به عقب و قهقرا می‌روند و با بازگشت به دوره کودکی و عدم پذیرش مسئولیت احساس رضایت خاطر می‌کنند. عده‌ای نیز خطای خود را به دیگرن نسبت می‌دهند و وقتی نمره کافی در درس نمی‌گیرند کینه‌توزی معلم را بهانه می‌کنند و برخی از جوانان نیز برای فرار از درس و کار، بیماری و دردهای موهوم قلبی و مفصلی را مطرح می‌کنند.

نقش خانواده در تامین بهداشت روانی فرزندان

   با آگاهی و شناخت بهداشت روانی می‌توان مشکلات روحی دانش‌آموزان را شناخت و با حل آن هم مشکلات آموزش را ساده‌تر کرد و هم دانش‌آموزان را به زندگی بهتر و مفیدتر گرایش داد. اگر والدین و معلمان از بهداشت روانی آگاهی داشته باشند می‌توانند با ایجاد و افزایش نیروی کار، قدرت یادگیری و تفکر و سازگاری در دانش‌آموز به او کمک کنند تا به رشد و تکامل شخصیت خود بپردازد و از کج رویها ایمن شود. متاسفانه به علت ناآگاهی، به بهداشت روانی توجه زیادی نشده است و توصیه‌هایی که به سلامت روح و روان می‌شود به خوبی قابل درک نیست. حقیقت این است که بیشتر جوانان در ضمیر خود به دانش و تجربه بزرگان ایمان دارند و مایلند مشکلات خود را با کمک پدر و مادر و معلم خود حل کنند. با شناخت و برخورد صحیح و آموزش مناسب می‌توان به این خواسته درونی جوانان جامه عمل پوشانید و به جای انتقاد و سرزنش و تمسخر، به آنان کمک کرد تا شخصیت سالمی به دست آورند.
   ذکر این نکته اهمیت دارد که بیشترین شکست ها را در دوره بلوغ کسانی می‌خورند که از حمایت افراطی پدر و مادر برخوردار بوده‌اند. خانواده تاثیر عمیقی در کودک می‌گذارد و شخصیت او را پی‌ریزی می‌کند. اگر کودک بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شود آماده کجروی، ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد. با حمایت افراطی، کودک لوس و نازپرورده بار می‌آید و در نتیجه با صفاتی چون خودخواهی، پرتوقعی، یاغی گری و احساس عدم مسئولیت نمی‌تواند به صورت انسانی بزرگ و مسئول و مستقل زندگی کند. تعریف و تمجید بیجا از کودکان سبب می‌شود که اگر در دوره بلوغ به آنها بی‌توجهی شود و یا به کارهای ناپسند آنها خرده گرفته شود واکنش های شدید نشان ‌دهند. در مقابل، کسانی هم که با محرومیت عاطفی، فقدان مهر مادری و طرد روبرو بوده‌اند نمی‌توانند مهر و عواطف دیگران را احساس کنند و با احساس ناامنی، حس تقصیر و گناه و رفتارهای نابهنجار و خصمانه به ترک مدرسه و ناسازگاری اقدام می‌کنند.
   نبودن رابطه صحیحی بین پدر و مادر و کودک سبب می‌شود که جوان در دوره بلوغ در معرض خطر و نابهنجاری شخصیت قرار گیرد. مطالعه درباره اعتیاد، انحراف جنسی و بزهکاری جوانان نشان می‌دهد که سالم نبودن محیط خانواده چه نقشی در شخصیت فرد دارد. برای سالم کردن محیط خانواده باید بین همه اعضای خانواده رابطه صحیح برقرار شود؛ مواظبت مادر از فرزند باید با محبت و مهربانی اما توام با مصلحت‌بینی انجام گیرد، در فرزند احساس ایمنی و اطمینان بوجود آید، از اختلاف و کشمکش زناشویی و خانوادگی پرهیز شود و پدر با رفتار خردمندانه توام با مهربانی، انضباط و قدرت استدلال منطقی در خانواده برقرار کند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 23:32 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

نام درس: زمین شناسی و زیست شناسی

sam.wmf 

تاریخ آزمون:

نام ونام خانوادگی:

نمره با عدد:

نمره با حروف: 

پایه تحصیلی: دوره اول دبیرستان

نام کلاس:

نام دبیر: صفا

امضاي دبير:

نام طراح سؤال: صفا

تعداد سؤالات:

تعداد صفحات: 4

فرصت پاسخ:    55    دقیقه

الف- سفر آب در روی زمین و زیر زمین (75/4) 

1) دو شرط لازم برای تشکیل ابر در یک منطقه را بیان کنید.     (5/0)                                       

2) مقدار آبدهی یک رود به چه عواملی بستگی دارد؟(دو مورد)     (5/0)
3) دو عامل آلودگی آب رودخانه را مشخص کنید.                (5/0)

 
4)سونامی (آبتاز) چگونه تشکیل می شود؟              (5/0)

 
5)دو راه دستیابی به آب های زیر زمینی را بیان کنید.      (5/0)

 
6) کدام جمله از نظر علمی صحیح نیست؟     (25/0)

   1-حفر قنات در زمین های شیب دار صورت می گیرد.   2- موجودات زنده در چرخه آب قراردارند

   3- حدود یک سوم بارانی که به زمین می بارد توسط رودها به دریا برمی گردد.

   4- مخروط افکنه در مسیر رود ها در مناطق پر شیب حوضه آبریز تشکیل می شود.                                                 

7) کدام عبارت زیر درست است؟   (25/0)

   1- فرسایش، تخریب و جدا شدن مواد از سنگ هاست. 2- برای تشکیل ابر در یک منطقه از یخ خشک استفاده می شود                    3- 75% سطح زمین را آب های شور پوشانده است.   4- توربین پشت یک سد انرژی پتانسیل را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

8) هر چه ذرات خاک یک منطقه درشت تر باشد:   (25/0)

   1- نگهداری آب آن بیشتر است.                              2- نفوذ پذیری آب آن کمتر است

   3-در هنگام بارندگی آب های جاری در سطح آن منطقه افزایش می یابد.      4 - عمق چاه ها در منطقه کاهش می یابد.

9) عمق سطح ایستابی در یک منطقه با کدام عامل نسبت مستقیم دارد؟   (25/0)

   1- میزان بارش                2- ذرات خاک          3- شیب زمین                 4- پوشش گیاهی 

10) سفره های زیر زمینی تحت فشار در چه مناطقی تشکیل می شوند؟        (25/0)

   1- دشت ها             2- نواحی کوهستانی شیب دار        3- دامنه کوه ها      4- تمام موارد

11) علت تشکیل هر یک از دریاچه های زیر را بنویسید.   (5/0)

      الف- اردبیل                                                                ب- خزر 

12)با توجه به اینکه بیشتر آب شیرین در کشاورزی استفاده می شود.دوراه جلوگیری از هدر رفتن آب را درکشاورزی بیان کنید.(5/)

ب- دنیای درون من(75/14)

1) در مقایسه با یک کارخانه تولید مواد غذایی میتوکندری مانند....................کارخانه...............در سلول مانند بخش  بسته بندی یک کارخانه عمل کنند.       (5/0)

2) وجود..................در سلول های گیاهی باعث.................بیشتر آنها نسبت به سلول های جانوری شده و شکل مشخص تر دارند.

3) به جاندارانی مثل ....................که پر سلولی اند ولی هر سلول به طور مستقل می تواند فعالیت های حیاتی خود را انجام دهد  پر سلولی ساده یا...............گویند.   (5/0)

4) غذا نیاز بدن ما به ..........و انرژی را تامین و .................ما را حفظ می کند.    (5/0)

5) هر چه ...............ماده مغذی یک خوراکی بیشتر باشد...................آن خوراکی بیشتر است (5/0)

6) این جمله را تفسیر کنید: ((سلول واحد سازنده و عمل کننده در موجودات زنده است.))  (75/0)

 7) ویژگی ها زیر مربوط به چه سلول هایی است:     (75/0)

   الف- فشرده و ضخیم بودن         ب- گرد بودن         ج- کشیده و دراز بودن
8) نوع قند را در هر یک از غذاهای زیر مشخص کنید:      (1)

   الف- جگر          ب- سیب زمینی      ج- شیر                          د- ریشه چغندر
9) کمبود هر یک از مواد زیر در غذاها، چه عارضه ای را در شخص ایجاد می کند؟    (1)

                                                    C             ب- ویتامینBالف-ویتامین                         

       A           د- ویتامینD   ج-ویتامین 

  را مشخص کنید.     (1)A  دو غذای دارای ویتامین D10) دو غذای دارای ویتامین

 

                                                                                                 (2)

 

11) توضیح دهید که چه موقع تغذیه سالم خواهیم داشت.         (1)
 

12) دو نقش آب و دو نقش عناصر را در بدن بیان کنید. (1)

 
13) اندامک محدود- وجود سانتریول- وجود آمیلوپلاست هر یک مربوط به سلولهای بدن کدام یک از جانداران زیر است؟  (75/0)

  الف- قارچ                ب- سیب زمینی                        ج- باکتری 

                         

14)کدام یک اندام محسوب نمی شود؟        (25/0)

   1- مغز              2- پوست        3- خون              4- استخوان

15) کدام یک جزو کربوهیدارات های مرکب نیست؟      (25/0)

   1- سلولز                  2- ساکارز             3- نشاسته            4- گلیکوژن

16) در ساختمان غضروف و استخوان کدام ماده آلی به کار رفته است؟    (25/0)

   1- چربی         2- قند مرکب         3- غضروف چربی،استخوان پروتئین  4- پروتئین

17) کدام ماده غذایی آمینواسید های ضروری را بیشتر ندارد؟     (25/0)

   1- گردو            2- ماهی                3- شیر                4- تخم مرغ
18) عبارت درست را با د و عبارت نادرست را با ن مشخص کنید:    (1)

   1- ساکارز و سلولز از کربوهیدرات ها ی شیرین مزه اند. (           )

   2- مصرف زیاد نمک سبب استحکام استخوان ها می شود.(             )

   3- پروتئین ها در دستگاه گوارش ساخته می شوند.         (            )

   4- خوردن میوه و سبزیجات بین وعده های غذایی مناسب است.(           )
19) یک نقش ساختمانی برای چربی ها ذکر کنید. چرا باید در مصرف چربیها توجه کنیم؟   (75/0)

 

 

    (3)

20) نام اجزاء مشخص شده در سلول را بنویسید:        (1)

 شکل سلول جانوری کتاب

21) در شکل زیر اجزاء مشخص شده در ساختار غشاء سلول را بنویسید:        (75/0)

 

 شکل ساختار میکروسکپی غشاء سلول

 

22) نام بافت های مشخص شده را بنویسید:         (1)

 شکل چهار بافت اصلی که در کتاب آورده شده

 

 

                   


 

 

 

 

 

 

 

    


                       

 

 

 

   

 

 

 


                    

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:22 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

          درس نامه سفر آب روی زمین                                                             تهیه و تنظیم : از حسین صفا

          تقسيم بندي هوا كرههوا كره بر اساس تركيب شيميايي ، تغييرات دما و ويژگيهاي الكترومغناطيسي تقسيم بندی مي شود:

           الف- تركيب شيميايي

                      هوموسفر:  از سطح زمين تا ارتفاع 90 كيلومتري

          ..ومقداري بخارآب تشكيل شده استO2،N2،CO2وAr. بيشتر از گازهاي

                      هتروسفر:   كه بترتيب از پايين به بالا ازنيتروژن مولكولي- اكسيژن    اتمي- هليم اتمي وهيدروژن اتمي تشكيل شده است

            ب-تغييرات دما:            1- تروپوسفر:8تا18 بتدريج هوا سرد مي شود

                                          2- استراتوسفر:18تا52 بتدريج هوا گرم مي شود (لايه ازون)

                                          3- مزوسفر:52تا80 كاهش دما تا 90- درجه

                                          4- ترموسفر:از 80 به بالاكه تا1000درجه دما مي رسد

          رطوبت موجود درهوا در زمان ومكان هاي مختلف متفاوت است كه در ايجاد تحولات آب وهوايي نقش دارد

          منابع تامين بخار آب در هوا   1- تبخير آب هاي سطحي توسط انرژي خورشيد

                                                         2- تعرق گياهان(دفع بخار آب از طريق روزنه ها)

                                                         3- تنفس جانوران(انجام تبخير ششي دركيسه هاي هوايي)

                                                         4- سوختن مواد (هرماده اي كه بسوزدآب هم توليد ميكند)

ج) ويژگيهاي الكترو مغناطيسي

          1- يونسفر:

          به بخشي از هوا گويند كه حاوي ذرات بار داراست ودرارتفاع 80 تا 400 کيلومتري قرار دارد. اين لايه از بخش هاي مختلف تشكيل

          شده وهر بخش قادر است امواج راديوي با طول موج معيني را منعكس كند

          2- مگنتوسفر:

          خطوط نيروي مغناطيسي زمين ، ميدان مغناطيسي وسيعي را در اطراف زمين ايجاد مي كند كه مگنتوسفر ناميده مي شود.اين بخش زمين را دربرابرذرات بار دار خطرناكي كه از فضا به سمت زمين مي آيند محافظت مي كند

           هوموسفر

           1) درصد گازهاي اصلي

          O2حدود 21%

                                                                              Ar حدود9/.%

                                                                CO2حدود03/.%

          2) مواد جامد:شامل گردوغبار- دوده- ذرات نمك ، سرب وگوگرد ......

          3):C0SO2 NO23) گازهاي سمي (نقش در ايجاد باران هاي اسيدي)

          4) مقداري رطوبت: كه در نقاط بسيار مرطوب حداكثر حدود 5%(نواحي استوايي ) و در نقاط كاملا خشك حداقل به حدود0% مي رسد

           مقداررطوبت درهواي گرم بيشتر از هواي سرد است.بطوري كه هواي صفردرجه 5گرم درمترمكعب ، 30درجه 30و50 درجه حدود85گرم در متر مكعب است

          ا نواع تحولات آب وهوايي

          :تشكيل ابر - بارش –   تشكيل شبنم  -  تشكيل مه             

                    1- تشكيل ابر: براي تشكيل ابر هواي مرطوب بايد سرد شودوبه زير نقطه شبنم برسد

          نکته: انرژی خورشید در تبخیر آب ها و جابجایی ابرها نقش اساسی دارد.

                                           انواع ابر     الف)  سيروس(پرمانند):بالاترين ابر- بارندگي ندارد.

                                                            ب) كومولوس(پنبه اي):ابر متوسط-بارش سريع درزمان كوتاه

                                                             ج) استراتوس(لايه اي):پايين ترين ابر-بارش كند درمدت زياد

                   2- بارش

          اگر درصد رطوبت هوا و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد بارش رخ می دهد

          انواع بارش:

               1) برف : دمای هوا در طی متراکم شدن ابر ها زیر صفر باشد.

               2) باران: دمای هوا در طی متراکم شدن ابرها بالای صفر باشد.

               3) تگرگ: قطرات باران ضمن پایین آمدن از توده هوای سرد عبور کنند.

          توجه:دمايي كه درآن هواي غير اشباع به حالت اشباع در آيد،نقطه شبنم گويند.

             برای بارش از یک ابر دو شرط لازم است:

          1- وجود ذرات جامد رطوبت گیر در هوا تا مولکول های آب درون ابر ها را به صورت قطرات درشت آب در آورد

          2- نیروی گرانشی قطرات آنقدر زیاد شود که بر نیروی تکیه گاه(نیروی مقاومت هوا) غلبه کند

          برای بارور کردن ابرها از یخ خشک و نیترات نقره و مواد رطوبت گیر دیگر استفاده می کنند

          مسیر آب ها پس از بارش

          یک سوم ممکن است توسط رودها به دریا بریزد

          - دو سوم:   مقداری به درون زمین نفوذ می کنند- مقداری توسط جانداران مصرف می شوند- مقداری تبخیر می شوند                   .

          آب های جاری

          شامل رود ها و چشمه ها می باشند.که منشاء این آب ها از بارش ها و ذوب یخ و برف هاست.

          حوضه آبریز: منطقه ای است که آب های سطحی آن توسط رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست ترهدایت می شوند.

          چگونگي استفاده از آبهاي جاري

          استفاده از آبهاي جاري: با زدن سدهايي در مسيررودها وجمع آوري آب در پشت سدها مي توان دركشاورزي، شرب وتوليد انرژي از آبهاي جاري استفاده كرد.

          کار های آب های جاری: آب های جاری در مسیر خود آبرفت- مخروط افکنه- آبشار و دره ها را ضمن عمل فرسایش بتدریج تشکیل می دهند

 

سد سازی- تشکیل آبرفت و مخروط افکنه

          سد سازی در مسیر رودها: انسان برای بهره برداری بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آب ها بر روی رودها سد احداث می کند. از آب پشت سد برای کشاورزی ، شرب استفاده می کند. ا انرژی پتانسیل ذخیره در آب پشت سد را توسط توربین  به  جریان الکتریکی تبدیل می کند.

          مخروط افکنه: رودها در مسیر خود سنگ ها را تخریب و ذرات جدا شده را حمل می کنند(عمل فرسایش رود) که به مواد حمل شده توسط رود آبرفت گویند. رسوبات آبرفتی در پای کوه که شیب کمتر می شود بتدریج از درشت به ریز ته نشین می شوند و مخروط افکنه را تشکیل می دهند

          اهمیت مخروط افکنه: در ایجاد زمین های حاصلخیز کشاورزی-معادن شن و ماسه ذخیره آب های زیر زمینی اهمیت دارند.

آبشار

          آبشار(تند آب): به محلی گویند که به علت اختلاف ارتفاع در مسیر رود آب از ارتفاع فرو می ریزد.

          در مسیر رودخانه به دو روش آبشار تشکیل می گردد:

          1- ورود رود از یک بستر با جنس سخت به بستری با جنس نرم(با فرسایش بیشتر بخش نرم در زمان طولانی)

          2- ایجاد شکستگی در مسیر رود که به طور ناگهانی در بستر رود اختلاف ارتفاع ایجاد می شود

          مقدار آبدهی(دبی) رودها

          مقدار آبدهی یک رود به سرعت و سطح مقطع آن بستگی دارد.

          مقدار بارندگی – شیب بستر رودخانه  از عوامل مهم در افزایش سرعت رود در یک رودخانه می باشند.

          نکته: اگر شیب بستر رودخانه زیاد باشد رودخانه مسیری مستقیم و اگر کم باشد رودخانه مسیری مارپیچ پیدا می کند

آلودگی رودها

          ورود فاضلاب های صنعتی ، شهری و کشاورزی از عوامل مهم در آلودگی آب رودهاست.که مهم تر از همه فاضلاب های صنعتی است.

          ورود این فاضلاب ها باعث مشکلات زیست محیطی از جمله مرگ ماهیان و قابل لستفاده نبودن آب برای شرب و کشاورزی می شوند.

درياها و درياچه ها 

          دریاچه: بخشی از آب کره که در سطح خشکی واقع شده و به طور طبیعی به آب های آزاد راه ندارد.

          نقش ها:

          درياها و درياچه ها درتحولات آب وهوايي ( توليد ابر، بارش ،تشكيل شبنم ، تشكيل مه) و تامين غذاي انسان وجانداران ديگر- برخي منابع معدني- ذخایر نفت و گاز، تعدیل آب و هوای منطقه ، حمل ، نقل و کشتی رانی نقش مهمي دارند.

          توجه:چرخه آب و ورود املاح بوسيله رودها به درياها بر شوري آب درياها مي افزايند     

               دو عامل بارش و تبخيردر تفاوت شوري آ ب درياها در مناطق مختلف زمين نقش دارند

          انواع دریا چه:

           ا- طبیعی: مثل دریاچه خزر-دریاچه ارومیه- دریاچه غار علیصدر-دریاچه سبلان

          2- مصنوعی: مثل دریاچه پشت سدها- دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر تهران

          انواع سواحل در کنار دریاها

          بر اساس مقدار مقاومت سنگ های ساحلی در برابر فرسایش دو نوع اند: سواحل پرتگاهی: سواحل هموار:

 

           حرکات آب دریاها

          حرکات آب دریا: شامل موج- جزر و مد-جریان های دریایی

          1- موج: با برخورد باد به سطح آب دریا موج تشکیل می شود.(منشاء انرژی موج از کجاست؟)

          2- جزر و مد: به بالا آمدن آب دریاها مد و به پایین رفتن آن جزر گویند. این دو پدیده بر اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید بر آب ها ایجاد می شوند     

          نکته: از این دو پدیده در برخی از کشورها برای ماهیگیری و تولید انرژی استفاده می کنند.

          جریان های دریایی

          جریان های دریایی :از استوا به طرف دو قطب جريانهاي آب گرم واز قطب ها به طرف استوا جريانهاي آ ب سرد در متعادل كردن شوري آب درياها و تحولات آب و هوایی منطقه نقش دارند.

          علت ایجاد جریان های دریایی:

          1- اختلاف دما:جریان گلف استریم 2- اختلاف شوری:جریان تنگه هرمز

          یخچالها

          یخچال ، یخی است که بر اثر تبلور مجدد برف تشکیل شده و تحت تاثیر نیروی ثقل، از جریانی رو به جلو برخوردار بوده و یا زمانی در گذشته، جریان داشته است.

          یخچالهای طبیعی نیز مانند رودهای سطحی و مخازن زیرزمینی آب برای تغذیه خود به اقیانوسها وابسته هستند و بدین ترتیب که بخشی از آب تبخیر شده اقیانوس‌ها به صورت برف بر روی خشکی می‌بارد.

          طبقه‌بندی یخچال‌های طبیعی

          یخچال‌های طبیعی جهان، به دو دسته طبقه‌بندی :

          1- یخچالهای عظیم قطبی: در قطب شمال و جنوب                          2- یخچالهای کوهستانی: در نواحی مرتفع سطح خشکی ها

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:2 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

سرگذشت زمین

n  برای بررسی سرگذشت زمین باید بتوانیم به سئوالات زیر پاسخ دهیم:

  1- آیا زمین همیشه به همین شکل بوده است؟

  2- آیا کوه ها،دره ها،دریاها،جانوران،گیاهان ، اتمسفر وآب و هوای زمین با گذشت زمان تغییرکرده است؟

  3- زمین در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟

  دانشمندان برای بررسی گذشته زمین بیشتر از شواهدی چون لایه های رسوبی و فسیل ها استفاده کرده اند.

  لایه های رسوبی در صورتی که چین خورده نشده باشند،سن سنگ ها را از نظر قدیمی یا جدید بودن نشان می دهند در غیر آن باید از روی فسیل های پیدا شده در بین لایه ها سن سنگ و وضعیت گذشته منطقه را مورد بررسی قرار داد.

    سنگ های رسوبی اغلب دو ویژگی دارند : لایه لایه اند ، اکثرا دارای فسیلند.

 بنابراین برای مطالعه تاریخ گذشته زمین دارای اهمیت می باشند.

فسیل(سنگواره)

n  هر گونه آثار بجای مانده از جانداران قدیمی را فسیل گویند.

n  شرایط تشکیل فسیل: باید اجساد جانداران در محلی قرار گیرند تا در معرض تجزیه و فساد قرار نگیرند.(محیط های رسوبی کم عمق مثل دریاهاو دریاچه ها مناطق  مناسب تری برای فسیل شدن اجساد جاندارانند،چون سرعت رسوب گذاری زیاداست- تنوع و تعداد جانداران بیشتر است).

   نکته: معمولا جاندارانی که دارای اسکلت یا بخش های سخت (استخوان دندان-صدف- کیتین یا بافت چوبی )بوده اند ،احتمال فسیل شدنشان بیشتر بوده است.

   فسیل راهنما: به فسیلی گفته می شود که سه ویژگی داشته باشد: تشخیص آن آسان باشد-جاندار در زمان زندگی گسترش جغرافیایی زیادی داشته- جاندار در دوره خاصی از دوران های زمین شناسی زندگی می کرده است .

   استفاده از فسیل ها:درتامین انرژی(سوخت های فسیلی)-بدست آوردن اطلاعات در باره خشکی ها و دریاها- چگونگی تحولات در جانداران-تشخیص آب و هوای گذشته و محل بعضی از مواد معدنی-تهیه جدول زمان بندی که برای تعیین قدمت لایه های رسوبی مجهول به کار می رود.

تعیین سن سنگ یا لایه های رسوبی

n  سن تقریبی: از روی فسیل پیدا شده در یک سنگ یا لایه رسوبی می توان سن تقریبی آن را مشخص کرد.مثلا پیدا شدن فسیل تریلوبیت(نوعی بند پای از بی مهرگان) مربوط به اواخر دوره پالئوزوئیک-استروماتولیت ها یا رسوبات ریف مانند که حاصل فعالیت باکتری ها و نوعی جلبک بوده(ساختارهایی مشابه تشکیلات مرجانی)  مربوط به دوره پرکامبرین می باشد.

n  سن مطلق: برای تعیین سن مطلق(زمان پیدایش هر چیز تا به امروز) ازنیمه عمر عناصر رادیواکتیو عناصر موجود در سنگ ها استفاده می شود.چون مواد رادیو اکتیو با سرعت ثابتی تخریب می شوند.

n  نیمه عمر کربن 14 معادل 573 سال است. دانشمندان برای تعیین عمر یک نمونه ابتدا نسبت کربن 14 را به کربن 12 را تعیین می کنند. سپس آن دو نسبت را با نسبتی که این دو نوع در بدن جاندار فسیل شده دارد ، می سنجند.

 

n  نیمه عمر عنصر اورانیوم (238) 4/5 میلیارد سال است.این عنصر بتدریج تخریب شده و به سرب (206) تبدیل می شود

      توجه: کربن بیشتر برای تعیین سن استخوان،چوب،صدف و بازمانده های آلی انسان کار برد دارد.

چگونگی تغییر جانداران

n  جانوران: پرندگان و پستانداران(مهره داران خونگرم)                      کرم ها -کیسه تنان-                 اسفنج ها(بی مهرگان ساده خونسرد)          

 گیاهان:               گیاهان گلدار                       گیاهان بی گل(مثل بازدانگان و سرخس ها)                              جلبک ها

n  توجه: هرچه لایه رسوبی فسیل کوچک تر و ساده تری داشته باشد قدیمی تر خواهد بود.بنابراین می توان از این قاعده در تعیین سن لایه های رسوبی چین خورده استفاده کرد.

n دوران های زمین شناسی

    دوران سنوزوئیک

       (حیات جدید)

آغاز  65 میلیون سال پیش

فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار

   دوران مزوزوئیک

      (حیات میانی)

آغاز 250 میلیون سال پیش

فراوانی خزندگان و پیدایش پرندگان از خزندگان

و پیدایش اولین گیاهان گلدار- فراوانی آمونیت ها از سرپایان

     دوران پالئوزوئیک

      (حیات قدیمی)

آغاز 570 میلیون سال پیش

اواخر این دوران پیدایش گیاهان بی گل و نخستین مهره داران(ماهی های زره دار)

اوایل این دوران فراوانی بی مهرگان(مثل نرم تنان-حشرات-تریلوبیت ها (از بند پایان قدیمی))

     دوران پرکامبرین

      (ماقبل کامبرین)

آغاز 3 میلیارد سال پیش

پیدایش آغازیان و بی مهرگان ساده(باکتریها-اسفنج ها- عروس دریایی-مخمر ها و کرم های پهن)

تغییر گونه های جانداران

n  یکی از مهم ترین کاربرد فسیل ها پی بردن به چگونگی تغییر شکل ظاهری و ساختمان بدنی و در نتیجه به وجود آمدن انواع جدید جانداران است.

n   

n  امروزه بیش از دو میلیون نوع جاندار در روی زمین زندگی می کنند. در حالی که مطالعه فسیل ها نشان می دهد که در ابتدا تعداد و نوع جانداران کمترو ساختمان بدنی ساده تری داشته اند.

n فرضیه های مختلف در مورد تغییر گونه ها

n  آقای لامارک:(1809) صفات اکتسابی ارثی می شوند.(نظریه موروثی شدن صفات اکتسابی)استفاده یا عدم استفاده ازاندام ها عامل بروز تغییرات در جانداران بوده است.(این نظریه توسط ویسمن باآزمایش دم موشهارد شد)

n   

n  آقای داروین:ا(1859)نتخاب طبیعی(انتخاب افراد سازگار ترتوسط طبیعت) را عامل اصلی تغییر جانداران می دانست.(این نظریه را در کتاب منشاءانواع بیان کرد)(نظریه انتخاب طبیعی).

n   

n  آقای دووریس: (اوایل قرن بیستم) عامل تغییررا انجام جهش درساختار مولکول دی ان ای می دانست. (نظریه جهش)

n   

n  توجه: درون هسته سلول ها کروموزوم جای دارد که ماده اصلی آن مولکول دی ان ای است.این مولکول عامل اصلی به وجود آورنده صفات در جانداران است.پس با تغییر در این مولکول، تغییر در صفات جاندار پدید می آید.با وجوداینکه

n  مولکول دی ان ای بسیار با ثبات است ولی گاهی عوامل بسیار قوی در آن تغییر ایجاد می کنند.

n   

n  توجه:با وجود اینکه در نظریه انتخاب طبیعی آقای داروین امروزه تغییراتی ایجاد شده ولی دانشمندان پذیرفته اند که تغییر گونه ها مبنای گوناگونی حیات در زمین بوده است.

                           مواد رادیواکتیو و بعضی داروها و اشعه ها از عوامل جهش زا محسوب می شوند

شواهد تغییر گونه ها

n  وجود شباهت های فراوان در میان جانداران(ساختار سلولی-بافت اندام هاو..)

n  وجود فعالیت های حیاتی(تنفس-تغذیه-پاسخ به محرک هاو..)

n   

n  توجه: اندام های همولوگ (وستیجیال )به اندام هایی در جانوران گویند که اساس ساختاری یکسانی دارند ولی کار یکسانی ندارند. این اندام ها نیای مشترک جانداران را نشان می دهد.

n   

n  با توجه به شواهد بالا می توان نتیجه گرفت:

    1- جانداران ازاجداد قدیمی و مشترکی به وجود آمده اند.

    2- تغییر در جمعیت ها پدید می آید،نه در افراد.زیرا یک فرد بعد از مدتی از بین می رود ولی نسل او باقی می ماند.

    3- زندگی از حالت ساده و ابتدایی،به صورت پیچیده تحول یافته است.

توجه : تغییردرمولکول DNA(جهش)عامل اصلی در تغییرصفات در جانداران است و انتخاب طبیعی در گسترش این صفات دریک جمعیت نقش دارد.

توجه: سرعت تغییرگونه ها در دوره هایی که عواملی مثل انفجارآتشفشان ها-برخورد خرده سیارات به زمبن-یخبندان بیشتر از سایر زمان ها بوده است.مثل انقراض دایناسورها و کسترش پرندگان و پستانداران در سنوزوئیک که نتیجه برخورد خرده سیارات به زمین بوده است.

زمین ساخت ورقه ای

وجود پرسش های فراوان در مورد ایجاد پدیده هایی چون آتشفشان ها- زمین لرزه ها- گودالهای عمیق اقیانوسی و قدیمی
 

بودن سنگ های قاره ها نسبت به سنگ های کف اقیانوس ها دانشمندان زمین شناس را برآن داشت تا با تحقیقاتی پی به چگونگی ایجاد این پدیده ها ببرند.
 اولین فردی که در این باره بر اساس شواهدی نظر خود را بیان کرد آقای آلفردوگنرهواشناس و زمین فیزیکدان آلمانی بود.که نظریه اوبا ثابت بودن وضعیت قاره ها و  اقیانوس ها، تضاد داشت .ایشان بیان کرد حدود 200میلیون سال پیش تمام خشکی ها بهم
متصل بوده است.

 (وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ به معنای همه خشکی ها) که کم کم پس از میلیون ها سال خشکی ها قطعه قطعه شده
و قاره های امروزی را تشکیل داده اند.و این قاره ها نسبت به هم حرکت می کنند.


توجه: ابتدا دو قاره به نام های لورازیا (شمال امریکای شمالی ،گرینلند و بیشتر آسیا و اروپای مرکزی) و گندوانا( شامل امریکای جنوبی، افریقا، قطب جنوب، هندوستان و استرالیای کنونی).مساحت دو قاره تقریبا مساوی بوده است.و بین آنها دریای تتیس وجود داشته که امروزه دریای مدیترانه، مازندران و سیاه بازمانده های آن است.


در فاصله سال های1950تا1968 با پیشرفت فناوری و امکان مطاله برروی قسمت های نا شناخته کف اقیانوس ها دانشمندان اطلاعات و شواهدی بدست آوردند که نظر آقای وگنر را تایید می کرد. و منجر به عنوان نظریه جامع تری به عنوان زمین ساخت ورقه ای شد.
نظریه زمین ساخت ورقه ای(تکتونیک ورقه ای): بر اساس این نظریه سنگ کره(لیتوسفر) خارجی و جامد، 7 ورقه بزرگ و تعدادی ورقه کوچک تر دارد که بر روی نرم کره( استنوسفر) که ماهیت روان دارد، حرکت می کند.که این حرکت ها به سه شکل صورت می گیرد.

ا- ورقه های دور شونده (واگرا)          2- ورقه نزدیک شونده  (همگرا)                 3- ورقه های امتداد لغز(لغزنده)

نظریه زمین ساخت ورقه ای و علت حرکت ورقه ها

n  بر اساس این نظریه سنگ کره یک تکه نیست،بلکه از تعدادی ورقه های( پلیت) کوچک و بزرگ (هفت ورقه) ساخته شده که بعضی در زیر اقیانوس ها (ورقه اقیانوس آرام) و بعضی در زیر قاره ها( ورقه آسیا و اروپا) و بعضی از هر دو (ورقه هند) را در بر می گیرند.

n  همه ورقه ها تا عمق حدود20 تا150 کیلومتری ادامه دارند و می توانند آزادانه و مستقل حرکت کنند.

n  عامل حرکت این ورقه ها تفاوت دما و فشار در بخش های مختلف نرم کره است.

n  این اختلاف دما باعث شده که بخش های بالایی چگالی کمتری نسبت به بخش های پایینی داشته و در نتیجه یک حرکت جابجایی(همرفتی) در مواد صورت گیرد و ورقه ها نسبت به هم حدود چند سانتی متر در سال جابجا شوند

s8

پديده هاي حاصل از حركت ورقه ها
1
- ورقه هاي دور شونده:

بيش تر محل ورقه هاي دور شونده در ميان اقيانوس ها قرار دارند در اين مناطق مواد مذاب از بين دو ورقه خارج شده و بين دو ورقه سخت مي شود و پوسته جديد حاصل مي گردد. به همين دليل هر ساله چندين سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود.ch13

2- ورقه ها هاي نزديك شونده:
چون ورقه هاي نزديك شونده خصوصيات فيزيكي و شيميايي مختلفي دارند پديده هاي حاصل به يكي از صورت هاي زير مي باشد.


       الف: برخورد ورقه اقيانوسي با قاره اي
:
چون ورقه هاي اقيانوسي نسبت به ورقه هاي قاره اي سنگين تر مي باشند به زير ورقه هاي قاره اي كشيده مي شوند و باعث ايجاد گودال عمیق اقيانوسي- كوه هاي آتش فشان و زلزله مي شوند.

ب: برخورد دو ورقه اقيانوسي:
يك ورقه به زير ورقه ديگر فرو مي رود و با خم شدن لبه ورقه ها گودال عميق اقيانوسي ايجاد مي شود. ورقه فرو رونده

ذوب شده و مواد مذاب از بستر دريا خارج مي گردند و بر اثر آتش فشان جزايري سر از آب بيرون آورده و جزاير قوسي توليد می گردد.

ج: برخورد دو ورقه قاره اي

هيچ كدام از ورقه ها زير ديگري فرو نمي رود چون جرم هر دو مساوي است بر اثر چنين برخوردي كوه و زلزله شديد ايجاد مي شود.

3- ورقه ها در كنار هم مي خزند(لغزنده):
در اين محل ها نه پوسته جديد توليد مي شود و نه ورقه اي تخريب مي شود بلكه فقط ورقه ها كنار هم حركت مي كنند در اين صورت زلزله هاي شديد ايجاد مي گردد.

فراتر از زمین

n   

n منظومه شمسی ما شامل خورشید ، نه سیاره و قمرهایشان و هزاران سیاره و شهاب ها و دنباله دارهاست که درون کهکشان را ه شیری قرار دارد.این کهکشان خود حدود 100 میلیارد ستاره دارد که یکی از آنها خورشید است.

n   

n  شکل گیری منظومه شمسی: حدود 5 میلیارد سال پیش توده عظیمی از ابر ها و گازهای که 80% آنها هیدروژن، 5% ازهلیم وبقیه اکسیژن ،نیتروژن و مواد سنگین تری چون سلیسیم،آلومینیم،آهن،منیزیم ،کلسیم و آهن بود.تحت نیروی گرانشی شروع به متراکم شدن و چرخیدن کردوپس از مدتی منظومه شمسی ما را پدید آورد.

      خورشید در مرکز این منظومه و سیارات در اطراف آن بر روی محورهایی در حال گردشند.سیارات عطارد،زهره،زمین و مریخ بیشتر ازمواد سنگین ترو مشتری،زحل،اورانوس ونپتون ازمواد سنگین و مواد گازی تشکیل شده اند.    چهار سیاره اول را زمین مانند وچهار سیاره بعدی را مشتری مانند گویند.

       سیاره نهم پلوتوکه بیشتر از مواد مایع و گاز تشکیل شده ونسبت به سیارات خارجی کوچک تر است. سرعت حرکت سیارات به دور خود از داخل به طرف خارج کمترومدت زمان گردش به دور خورشید بترتیب زیادتر می شود.تندترین حرکت به دور خود را مشتری(10ساعت) و کند ترین حرکت را زهره(243روز) دارند.

ستاره خورشید: 72%حجم آن راهیدروژن و 25%را هلیم و بقیه ازموادی مثل کلسیم و عناصر دیگر تشکیل شده است. قطر آن 1/4میلیون کیلومتراست و با انجام واکنش های هسته ای (تبدیل هیدروژن به هلیم)مقدار زیادی انرژی  و نور تولید می کند. ادامه زندگی جانداران وابسته به وجود این ستاره است. محل های سرد در سطح آن لکه های خورشیدی را بوجود

n  می آورند.

n 

 

اجزاع دیگرمنظومه شمسی

n  سیارک ها: بیشتر در فاصله بین مشتری و مریخ وجود دارند وازقطعات سنگی وفلزی ازقطر چند سانتی متر تا صدها

n     

 کیلومتر تشکیل شده وروی یک مداردورخورشید می چرخند.

n  شهاب ها:قطعات سنگ های آسمانی اند که پس از برخورد  با اتمسفر زمین بر اثر اصطکاک با هوا داغ و تبخیر می شوند

       و نورآنها را ما ازسطح زمین مشاهده می کنیم. در صورتی که  بخشی به زمین برسد به آن شهاب سنگ گویند

n  دنباله دارها: اجرامی از جنس غبار ویخ اند و تا حدودی به گلوله برف گل آلود شبیه اند.زمانی که به خورشید نزدیک می شوند،یخ آنها باز شده ودم درازی به طول هزارها کیلومتر می سازند که این دم همیشه در جهت مخالف خورشید قرار دارد.

n  قمرها: اجرامی هستند که به دور سیارات می چرخند.به جز عطارد و زهره بقیه سیارات حد اقل یک قمر دارند. قمر زمین ماه است که بر روی مدار مشخصی درهر 5/29روزیک دور به دور زمین می چرخد.جنس مواد سازنده آن مانند سیارک هاست.

مشخصات ستارگان

n  نور: واکنش های شیمیایی مواد در سطح ستاره تولید انرژی و نور می کند.که به علت فاصله زیاد آنها از ما در شب به صورت نقاط نورانی مشاهده می شوند. هر چه ستاره ای پر نورتر باشد معنای آن این است که یا به زمین نزدیک تر است یا جرم بیشتری دارد.

n  دما: نوری که از ستاره ها توسط تلسکوپ های قوی دیده می شود به رنگ های آبی مایل به سفید،زرد و قرمزبوده و این نشان می دهد که دمای سطح ستاره ها متفاوت است.داغ ترین به رنگ آبی(20تا35هزار درجه) و سرد ترین آنها نور قرمز(3000درجه) دارند.نورخورشید زرد(6000درجه)است.

n  ترکیب: با تجزیه نور ستاره توسط دستگاه طیف نگار وبدست آوردن طیف جذبی نور ستاره و مقایسه آنها با طیف جذبی عناصر در سطح زمین می توان به نوع ترکیبات اتمسفر ان پی برد.

n  بزرگی: کوچک ترین ستاره ها کمی بزرگ تر از زمین و بزرگ ترین آنها قطری حدود2300برابر قطر خورشید دارد.

n  فاصله: برحسب سال نوری بدست می آورند ولی می توان به روش مثلث بندی فاصله اجرامی را که کمی ازما دور هستند را اندازه گیری کرد.

  چرا آسمان آبي است؟
چون نور خورشيد در هنگام عبور از جوو برخورد به زمين, پراكنده مي شود .اندازه قطر مولكول هاي جو طوري است كه بيش تر ، نور آبي را پراكنده مي كنند به همين دليل آسمان آبي به نظر مي رسد.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 11:0 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

 

10-1

9-4

8-2

7-3

6-1

5-2

4-3

3-2

2-4

1-4

20-3

19-2

18-

17-2

16-4

15-2

14-2

13-1

12-2و4

11-3

30-3

29-1

28-1

27-4

26-1

25-1

24-3

23-2

22-3

21-3

40-3

39-2

38-4

37-4

36-1

35-1

34-4

33-3

32-2

31-2

50-3

49-3

48-1

47-4

46-1

45-2

44-2

43-4

42-1

41-3

60-3

59-3

58-2

57-2

56-4

55-2

54-2

53-3

52-4

51-1

70-1

69-2

68-3

67-1

66-4

65-2

64-1

63-1

62-3

61-3

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 17:42 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

1)یک شباهت و دو تفاوت بین جانداران تک سلولی و پر سلولی پیشرفته را بیان کنید.(75/                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               گروه آموزشی راد

2)سه تفاوت سلول های پروکاریوت و یوکاریوت را بیان کنید.(75/0)

 

3) بخش های یک کارخانه معرفی شده کدام اندامک ها در سلول مانند این بخش ها عمل می کنند؟(1)

1-اداره مدیریت                           2-بخش پخش مواد                            3-دروازه ورود و خروج                                        4-انبار

4)سلولهای خونی،عصبی،پوششی و دیواره مویرگ ها تمایز یافته اند. هر یک به چه دلیل تمایز یافته اند؟(1)

                                                                                                                                                          

 5)این جمله را تفسیر کنید((سلول واحد سازنده و واحد عمل در بدن جانداران است.)) (5/0)

 

6)گیرنده های سطح غشاء سلولی از چه جنسی  اند، نقش آنها چیست؟(75/0)

 

7)نظریه سلولی چه می گوید؟ (5/0)

 

  8)چهار تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بیان کنید؟ (1)

 

9)جاهای خالی را در سازمان بندی سلولی پر کنید.(5/0)                        سلول تار کشنده -.................اندام ریشه-...............

10)با عدسی شیئی 4 میدان دید ..................و سلولهای....................دیده می شوند.(5/0)

11)کدام یک بافت و کدام یک اندام محسوب می شوند؟چرا؟(1)

  1- پوست                    2- استخوان                    3- خون                      4- مغز

12)کدام یک از پلاست های زیر ذخیره ای نیست؟چرا؟(5/0)

  1- آمیلوپلاست(حاوی نشاسته)   2- لیپو پلاست (حاوی چربی)    3- کلروپلاست(حاوی کلروفیل)     4- پروتئو پلاست(حاوی پروتئین)

 

12)نقش هریک از بافت های زیر چیست؟  (75/0)  1- خونی                             

  2- عصبی                                                                                       3- استخونی

13)درشنمایی میکرسکوپ چگونه تعیین می شود؟(5/0)

 

14)دو نقش هسته سلول را در سلول بیان کنید.(5/0)

 

15)نفوذ پذیری انتخابی یعنی چه؟(5/0)

16)لوبیا یک گیاه علفی و یکساله محسوب می شود.کدام سطح سازمانبندی  در آن دیده نمی شود؟چرا؟ (5/0)

   1- اندام                        2- سلول                      3- دستگاه                        4- بافت

 

17)هسته چه ویژگی هایی از سلول را کنترل می کند؟(دو مورد) (5/0)

 

18)چهار ویژگی یک موجود زنده را فقط نام ببرید.(1)

19)بزرگ ترین و کوچک ترین سلول مربوط به چه جاندارانی است؟(5/0)

20)کلونی چیست؟ دو جاندار را مثال بزنید که زندگی کلونی داشته باشند. (1)

 

21)دو نقش غشاء سلولی را نام ببرید.(5/0)

22) تغییر ویژگی هایی مثل شکل و اندازه سلول به عهده کدام بخش سلول است، چرا؟(75/0)

23)در بین سلول های زیر کدام یوکاریوت و کدام پروکاریوت اند؟(1)         ا- مخمر نوعی قارچ تک سلولی

2-باسیل نوعی باکتری میله ای شکل                      3- پارامسی نوعی آغازی جانور مانند                4- اسپریل نوعی باکتری فنر مانند

 

24)نقش هریک از بافت های زیر چیست؟ (1)   1- خونی                                                                       2- غضروفی                         

    3-پوششی                                                                                              4-چربی                

25)محل هر یک از بافت های زیر را در بدن مشخص کنید.  (75/0)      1- چربی                                                        2- پیوندی              

  3-عصبی                                                                              4-غضروفی

26)نقش دیافراگم در میکروسکوپ نوری چیست؟(25/0)

27)به این دلیل سلول ها را رنگ آمیزی می کنیم که رنگ ها به .............سلول می چسبند و آنها را ..................می کنند.(5/0)

 

28)در گیاهان نقش دو نوع  بافت آوندی چیست؟(1)

29)سازمان بندی سلولی چیست؟ کدام گروه از جانداران زیر سازمانبندی سلولی دارند؟(75/0)

 1- باکتریها                                  2- آمیب                                           3- اسفنج                                                4- کرم خاکی

 

30)نقش صفحه چرخان در میکرسکوپ نوری چیست؟(25/0)

31)اجزائ مشخص شده در شکل را مشخص کنید.(75/0)

 

32)کدام یک از سلولهای زیر دارای استحکام خارجی و داخلی اند؟ چرا ؟(5/0)

  1- سلول روپوست تره             2- سلول کبد موش                   3- سلول پوششی پوست انسان           4- سلول های بدن اسفنج

33)سلول ماهیچه ای و عصبی در چه مواری با هم تفاوت دارند؟(5/0)

 

34) بخش های یک کارخانه معرفی شده کدام اندامک ها در سلول مانند این بخش ها عمل می کنند؟(1)

1-نیروگاه                         2- بخش بسته بندی                             3- بخش حمل و نقل                                      4-دیواره و نرده ها

35)چه زمان یک سلول تمایز یافته(تخصصی) محسوب می شود؟ دو سلول در بدن ما که تمایز فراوانی پیدا کرده اند را مثال بزنید(1)

 

36)جاهای خالی را در سازمان بندی سلولی پر کنید.(75/0)

 سلول.........................اندام...........................بدن موجود زنده

  سلول ماهیچه ای بافت ماهیچه ای-قلب....................انسان                                 

37)با چه عدسی شیئی میکروسکوپ را تنظیم کنیم تا میدان دید زیادتر و تعداد بیشتری سلول را مشاهده کنیم؟(25/0)

 

38)وقتی سلول را رنگ آمیزی می کنیم ، رنگ ها به ..................غشاء و.................می چسبند و آنها را به خوبی مشخص می کنند.(5/0)

39)کدام یک از اجزاء زیر خاص  سلول های گیاهان نیست؟چرا؟(در مقایسه گیاهان با جانوران)(75/0)

  1- دیواره سلولی              2- پلاست                   3- واکوئل بزرگ مرکزی      4- ریبوزوم

40) کدام گروه از جانداران زیر سازمان بندی سلولی دارند؟(75/0)

 1- پارامسی                                  2- خزه                                           3- اسفنج                                                4- زالو

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 21:11 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

جاهای خالی را با کلمات علمی مناسب پر کنید:(هر سؤال 5/0 نمره)

1- یکی از نقش های استخوان ....................به بدن و دیگر......................از اندام هایی چون قلب و شش هاست.

 

2- کلسیم و فسفر در....................استخوان ها و....................باعث مقاومت استخوان ها در برابر ضربه می شوند.

 

3- علت پوکی استخوان در سنین بالا در بعضی از افراد کم شده ذخیره...........در استخوان و............نکردن است.

 

4- مفصل متحرک مچ دست به ساعد از نوع....................و ران به ساق در محل زانو از نوع..................می باشد.

 

5- در زمان باز شدن ساعد ماهیچه جلو بازو در حال....................و ماهیچه پشت بازو در حال...............است.

 

6- ماهیچه پشت ساق مانند اهرم نوع.......................و ماهیچه...........................مانند اهرم نوع اول عمل می کنند.

 

7- دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مرکز کنترل اعمال................و......................بدن می باشند.

 

8- نیمکره راست مغز بیش تر در زمینه های.................................فعالیت دارد و نیمکره چپ بیش تر کارهای

    .............................را بهتر انجام انجام می دهد.

 

9- انتقال پیام های عصبی در طول یک نورون همیشه از....................به...................و یک طرفه صورت می گیرد.

 

10- محرک انعکاس خمیازه.....................است که با باز شدن...........................آن ماده بیش تر دریافت می شود.

 

دور عدد گزینه صحیح خط بکشید:(هر سؤال 5/0 نمره)

1- نوع کدام مفصل با بقیه تفاوت دارد؟

   1) جناغ به دنده ها          2) بازو به شانه            3) انگشتان به کف        4) زند زبرین به زیرین

2- وجود قند در ادرار با فعالیت کدام هورمون در بدن ارتباط دارد؟

   1) رشد                      2) آدرنالین                 3) انسولین                  4) کورتیزول

3- با توجه به تفاوت سرعت رشد در انسان مشخص کنید در چه دورانی انسان نیاز به پروتئین بیش تری دارد؟

   1) کودکی                  2) جنینی                   3) نوزادی                   4) نوجوانی

4- ایجاد قدرت تشخیص مسائل و پیش آمدها با ایجاد کدام نوع بلوغ در شخص ظاهر می شود؟

   1) جسمی                  2) روانی                   3) اجتماعی                 4) اقتصادی

5- بر اثر کدام هورمون در زمان بلوغ، غضروف های اتصال استخوانی می شوند و بعد از آن رشد طولی

    استخوان های دراز متوقف می شود؟

   1)هورمون های جنسی  2) هورمون های هیپوفیز  3) هورمون های رشد  4) هورمون های تیروئید

6-تزریق کدام ماده غذایی به خون یک فرد، گرسنگی او را رفع می کند؟

   1) مقداری گلوکز        2) مقداری چربی          3) مقداری پروتئین      4) مقداری آب و نمک

7- با خارج کردن کدام بخش از بدن یک فرد گرسنه احساس گرسنگی نخواهد کرد؟

   1) معده                   2) بصل النخاع             3) روده باریک           4) هیپوتالاموس

صحیح و غلط را مشخص کنید:(هر مورد 5/0 نمره)

1- گلبول سازی در مغز قرمز استخوان و بیش تر در استخوان های دراز صورت می گیرد.(          )

 

2- غضروف نرو و قابل انعطاف تر از استخوان است و فاقد رگ خونی می باشد.(            )

 

3- از اجتماع نورون ها در کنار هم اعصاب تشکیل می شود.(            )

 

4- در سیناپس ، نورون ها به یک دیگر یا به اندام های بدن متصل شده و پیام عصبی بین آنها از یک دندریت به

   سمت آکسون جریان می یابد.(            )

 

5- تنظیم رشد و تنظیم قند خون از مواردی هستند که تحت تاثیر چند نوع هورمون قرار دارد.(            )

کوتاه جواب دهید:

1- صفات ثانویه جنسی را در جانداران زیر مشخص کنید:

  الف) شیر                                                              ب) خروس 

                    

  ج) قرقاول                                                              د) گوزن

2- با توجه به اینکه ابتدا بیش تر استخوان ها از جنس غضروف اند،استخوانی شدن غضروف ها چگونه و از چه

     زمانی شروع و تا چه سنی ادامه دارد؟

 

 

3- دیسک های بین مهره ها از چه جنسی اند، نقش انها چیست؟

 

 

4- نقش غضروف سر استخوان ها و کیسه مفصلی را بترتیب در محل مفصل های متحرک بیان کنید.

 

 

5- تفاوت مفصل ضرب دیده با مفصل در رفته در چیست؟

 

 

 

6- یک شباهت و یک تفاوت ساختمانی را بین ماهیچه های اسکلتی و قلبی بیان کنید.

 

 

7- مشاهده احساس خطر در یک فرد چگونه می تواند بر فعالیت های قلب،رگ ها،پوست و کبد او اثر بگذارد؟

 

 

8- دو تفاوت نورون های حسی و حرکتی را از نظر ساختمان و عمل بیان کنید.

 

 

9- دو ویژگی که خاص سلول های عصبی است را بیان کنید.

 

 

10- نقش هورمون های غده تیروئید،فوق کلیه،لوزالمعده و غدد جنسی را بیان کنید.

 

 

 

11- نوع واکنش های دفاعی را در موارد زیر مشخص کنید.

     الف) اگر با دیگرانش بود میلی      چرا جام مرا بشکست لیلی  (                                )

     ب)چون ارزان بود آن را خریدم.(                          ) 

     ج) زدن ماکس به صورت(                              )

     د)فرو رفتن در عالم رویا

12- دو نیاز روانی را در یک نوجوان که در ایجاد ایمنی خاطر او نقش دارند را بیان کنید.

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 17:45 | لینک  | 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف- گزینه صحیح را انتخاب کنید (هر کدام 25/0)

1-     ترشح نابجای کدام یک در بروز علائم آسم نقش دارد؟

   الف) اینترفرون                             ب) هیستامین                                     ج) پروتئین مکمل                                           د) پادتن

    2- جنس غلاف میلین چیست؟

          الف) پلی ساکارید                         ب) پروتئین و پلی ساکارید                 ج) فسفولیپید و پروتئین                                  د) فسفولیپید و پلی ساکارید

    3- نقش ماهیچه های مژکی چیست؟

          الف) تغییر قطر مردمک                 ب) حرکت کره چشم                         ج) تغییر قطر عدسی                                      د) حرکت پلک چشم

   4- کدام یک از هورمون های زیر کاهنده ی قند خون می باشند؟

         الف) گلوکاگون                            ب) نوراپی نفرین                                ج) انسولین                                                     د) کورتیزول

   5- در کدام نوع جهش کروموزوم های غیر همتا شرکت دارند؟

        الف) واژگونی                                ب) مضاعف شدگی                            ج) جابجایی                                                   د) حدف

   6- مولکول DNA موجود در باکتری ها چگونه است؟

       الف) حلقوی و متصل به غشای پلاسمایی                                                   ب) خطی و متصل به غشای پلاسمایی

        ج) حلقوی و به صورت آزاد در سلول                                                        د) خطی  و به صورت آزاد در سلول

   ب- درست یا غلط بودن عبارات زیر را از نظر علمی مشخص کنید(هر کدام 25/0)

  1- در یک رشته مولکولDNA  تعداد نوکلئوتید های پورینی به کار رفته برابر تعداد نوکلئو تید های پیریمیدینی در رشته مقابل است.     (                     )

   2- در هر کروموزوم انسان همانند سازی از یک ناحیه شروع و دو دوراهی همانند سازی تولید می شود.                                                  (                     )

   3-  باز های آدنین و گوانین از نظر ساختاری مشابه یکدیگرند.                                                                                                              (                     )

   4- در مکانیسم خود تنظیمی مقدار هورمون موجود در خون، میزان تولید هورمون را تنظیم می کند .                                                      (                    )

   ج- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.(هرکدام 5/0)

   1- معین کنید نوع دفاع را در موارد خواسته شده زیر:

    الف) پروتئین های مکمل

 

    ب) ایمنی هومورال

 

2-     منظور از ایمنی فعال چیست؟

 

 

  3- علت بیماری MS (مالتیپل اسکلروزیس) چیست؟

 

 

 

4- دو نقش غلاف میلین را در سلول های عصبی بیان کنید.

 

 

5- چه عاملی سبب برقراری پتانسیل آرامش در غشای پلاسمایی می شود؟( جنس شیمیایی و نام عامل را ذکر کنید)

 

 

6- منظور از مواد روان گردان چیست؟

 

 

7- انکفالین ها چه موادی هستند ؟ نقش آنها در سیستم عصبی چیست؟

 

 

8- برای هریک از اعضای دستگاه عصبی یک وظیفه بنویسید:

 

   الف) هیپوتالاموس                                                                                      ب)  بصل النخاع

 

9- اجزای بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی را نام ببرید.

 

 

10- در تعیین حساسیت پوست چرا حساسیت در نقاط مختلف متفاوت است؟

 

 

11-  الف) تغییر قطر مردمک    ب) حفظ حالت کرویت چشم هر کدام مربوط به کدام یک از اجزاء چشم می باشد.

 

 

12- نقش اساسی سلول های گیرنده نور در چشم جامی شکل پلاناریا چیست؟

 

 

13- دستوری که هورمون به سلول هدف می دهذ به چه عواملی بستگی دارد؟(دو مورد)

 

 

14- الف) رابطه  هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین توسط چه سلول هایی برقرار می شود.

 

ب‌)    نقش تالاموس چیست؟

15- در رابطه با مولکولDNA پاسخ دهید:

    الف) جهش چیست؟

 

    ب) همانند سازی DNA به چه طریقی انجام می شود؟

 

 

 

  د- به سؤالات زیر پاسخ دهید(هر کدام 75/0)

  1- مغز مهرداران در دوران جنینی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

 

2-     نوع سلول و وظیفه گیرنده های حسی را بیان کنید.

 

 

   3- ترنسفورماسیون را با ذکر مثال توضیح دهید.

 

 

 

4- آلدسترون از کدام  غده درون ریز ترشح می شود؟ چه اعمالی انجام می دهد؟

 

 

    ه- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید(هرکدام 1)

   1- انواع گیرنده های نوری شبکیه را نام برده تفاوت آنها را بنویسید.

 

 

 

3-     دو تفاوت هورمون ها با انتقال دهنده های عصبی را بیان کنید.

 

 

 

4-     در عمل همانند سازی DNA چه آنزیم هایی به کار می روند؟ نقش هر یک چگونه است؟

 

 

   5- در رابطه با تقسیم دوتایی به سؤالات زیر پاسخ دهید:

   الف) این نوع تقسیم چه نوع تولید مثلی می باشد؟

 

    ب) نتیجه این تقسیم چیست؟

 

    ج) جانداری مثال بزنید که به این روش تولید مثل می کند.

 

  6- نقش ماستوسیت های موجود در بافت را در آلرژی بیان کنید.

 

 

 7- معین کنید ویروسHIV   چه نوع سلول های بدن را مورد حمله قرار می دهند؟ نتیجه این حمله را بیان کنید.

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 17:43 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

سوالات امتحان درس: زیست شناسی و آزمایشگاه 1      باسمه تعالی                                                       تاریخ امتحان :  / 10/91

رشته : زیست شناسی                               اداره آموزش وپرورش ناحیه 4 مشهد          محل                    ساعت شروع :      صبح  

 پایه : دوم                                            دبیرستان زنده یاد صادقی                 مهر                    مدت امتحان :   65   دقیقه

 نام ونام خانوادگی :                                          نوبت اول                                مدرسه                   تعداد سوال : 26                        

شماره صندلی :                       شماره کلاس :                                                                              تعداد صفحه : 3

     نام دبیر: صفا                           نمره به عدد :               نمره به حروف:                                           امضا                  

ردیف                                                 شرح سوالات  صفحه یک                                                                             بارم                                                       

 

 1       اصطلاحات زير را تعريف كنيد: (5/2)

            الف- هیدروکربن         

         ب- گرانوم 

         ج-  هیدرولیز 

          د- قدرت تفكيك 

          ذ- سيتوسل 

 2      یک نقش برای هر يك را بيان كنيد (1)

          الف- پیلی در باکتری ها :                                                  

 

          ب-  : سکرتین

  

         ج-صفرا :                                                                     

  

         د-موسين: 

3      -  نوع بافت پوششي را در اندام هاي زير مشخص كنيد(75/0)

         الف- مري                              ب- پوشش روده                           ج-  لوله هاي نفرون 

 4       نحوه ارتباط چند اندامك غشادارو موادي كه مي سازندرا با توجه به كلمات علمي زير رسم كنيد(ريبوزوم-

          وزيكولهاي   انتقالي-دستگاه گلژي شبكه آندوپلاسمي- پلي پپتيد- ليزوزم ) (5/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف                                                                     صفحه 2                                                          بارم

  5  - ويژگي هاي يك سلول پرو كاريوتيك را بيان كنيد.(چهار مورد)(1)

 

 

6    - سه نقش شبكه آندوپلاسمي صاف را در سلول بيان كنيد.(75/0)  

 

  

 7  - توليد گلوكز و غشاسازي بترتيب در كدام اندامك هاي سلولي صورت مي گيرد؟(5/0)

  

 8   - گليكو پروتئين از مولكولهاي....................ويك بخش...................در سطح آن تشكيل شده اند.(5/0) 

 9  - نقش مولكولهاي پروتئيني سطحي و سرتاسري در عرض غشاي سلول بترتيب چيست؟ (5/0)

  

10  - چهار روش ورود يا خروج مواد به سلول را نام ببريد.(1)

  

 11 - نقش غشاي پايه و غشاي موكوزي چيست؟(5/0)

 

 

12  -  بخش آلي ماده بين سلولي استخوان ها ازرشته هاي.....................و بخش معدني تركيبات.................

         تشكيل  شده است.(5/0)

 

 13 -  جهت انتقال پيام عصبي در طول يك نورون چگونه است؟ نقش سلولهاي نوروگليا در بافت عصبي

         چيست؟(5/0)

  

 14 - درساختارعرضي ريشه و ساقه ازخارج به طرف مركز اين اندام ها چه بخش هايي وجود دارد؟ با رسم

       يك  شكل  مشخص كنيد. (1)

 

 

 

 

 

  

 15- سلولهاي نگهبان روزنه از.....................سلولهاي ....................ساقه يا برگ درگياهان تشكيل شده اند.(5/0)   

 


                                                   نوبت اول 91       دبیرستان زنده‌یاد صادقی صفحه 3

 ردیف                                                                                                                                 بارم

16   -  محل هر يك از بافت هاي زير رادر ساختار ساقه ها، مشخص كنيد: (1)

          الف- كلانشيم                                                  ب- اشعه مغزي

          ج- فيبر                                                          د- اسكلروئيد 

 17- آميب و اسفنج گوارش........................دارند وداراي اندامك............................در سلول براي گوارش

         هستند. (5/0)

 

 18- ترتيب اجزاي لوله گوارش گنجشک را در طرح زير كامل كنيد: (1)

 روده                   ....................              ................                        .........                         .......                  دهان

       

 19- لايه هاي سازنده لوله گوارش را از خارج به طرف داخل به ترتيب ذكر كنيد. (1)

 

 

 

 20- كدام يك از آنزيم هاي زير در تجزيه آب اكسيژنه در سلول نقش دارد؟(75/1)

         1- آميلاز                            2- پروتئاز                                3- كاتالاز                    4- سلولاز

 21- سلولهاي كدام بافت تشكيل بافت پيوندي نمي دهند؟  

         1- خون                             2- استخواني                             3- چربي                      4- پوششي

  22-در كدام يك از سلولهاي گياهي دومين ديواره تشكيل مي گردد؟

        1- كلرانشيم                        2- اسكلرانشيم                           3- پارانشيم                    4- كلانشيم

23-  كدام نوع از سلولها پروتوپلاسم زنده دارند؟

        1- لوله غربالي                    2- اسكلروئيد                            3- تراكئيد                      4- عناصر آوندي

24-  کاهش کدام یک در کاهش تعداد گلبول های قرمز خون نقش دارد؟

        1-موسین در معده               2- فاکتور داخلی معده              3- سکرتین روده            4- گاسترین معده

25-  کدام یک پس از تغییر در سلول های پرز روده جذب می شود؟

        1-برخی آمینواسید ها           2- گلوکز                                 3- ویتامین ها                 4- چربی ها

26- معده چهار قسمتی در کدام جانور زیر وجود دارد و پس از هزارلا کدم بخش معده قرار دارد؟

        1-اسب ، سیرابی                  2- گوزن ، نگاری                       3- گوسفند ، شیر دان     4- گاو ، نگاری

 

                              

               (25/18)               

           (موفق باشید)

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 17:39 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

                                                                                       ( فصل چهارم: تغذیه )

1- غذا چه نیاز هایی را برای بدن ما و سایر جانداران تامین می کند؟ و هر کدام به چه منظوری به کار می رود؟ مواد اصلی موجود در

      غذاها را نام ببرید.

2- قندها ترکیباتی................هستند،قند میوه.......................نام داردو قند شیر......................نامیده می شود.

3- قند موجود در چغندردر.....................ونیشکر در..........................آن ذخیره می شود.

4-  دلایل علمی هر یک از موارد زیر را بنویسید:

   الف- سلولز به عنوان منبع انرژی برای بدن مناسب نیست؟

    ب- مصرف چربی های گیاهی نسبت به چربی های جانوری ، مناسب تر است.

    ج- در خون ما باید همیشه مقدارمعینی نمک وجود داشته باشد.

    د- کمبود آن باعث بیماری کم خونی و کمبود ید در مادران بار دار باعث تولد کودکانی با بیماری کرتینیسم می شود.

5- نشاسته در گیاهان به چه صورتی ذخیره می شود؟ چرا پختن،گوارش نشاسته را آسان می کند؟

6- برای هریک از موارد زیر یک دلیل علمی بیاورید:

    الف) جویدن بافت های گیاهی نارس سخت است.                 ب) پختن غذاهای گیاهی و رسیدن میوه ها هضم آنها را آسان می کند.

    ج) سلولز غذاهای ما تجزیه و جذب نمی شود.                        د) لازم است در غذاهای ما مقدار مناسب سلولز وجود داشته باشد.

    ر- خوردن نان سبوس دار و میوه و سبزیجات در غذاها توصیه می شود.

    ز- توصیه می شود در غذاها بیش تر از چربی های گیاهی استفاده شود(دو دلیل).

7- کلسترول چیست؟ چند غذا نام ببرید که کلسترول بیش تری دارند. افزایش کلسترول خون چه عواقبی دارد.

8- برای پروتئین های مایع و رشته ای هر کدام مثال هایی ذکر کنید.

9- منظور از اسید های آمینه اساسی چیست؟ نام دو غذا ر ا ذکر کنید که اسید های اساسی را بیش تر دارند.

10- الف) برای رشد و ترمیم بدن انسان ، تخم مرغ بهتر از نان است.  ب) در هنگام کوهنوردی بهتر است برای تغذیه خود مقداری گردو

       و خرما ببریم.

11- نقش هر یک از عناصر زیر را برای بدن ذکر کنید:

    الف) کلسیم                                ب) آهن                                   ج) ید                                       د- سدیم

12- نام هورمون غده تیروئید چیست؟ دو نقش مهم این هورمون را بیان کنید.

13- کمبود ید در کودکان باعث چه چیزی می شود؟   گواتر چیست؟

14- کمبود کلسیم در بدن سبب............................و کمبود آهن در بدن سبب..................................می شود.

15- مردمان کوه نشین بیش تر به گواتر مبتلا می شوند یا ساحل نشین؟چرا؟

16- چرا ویتامین ها را در ابتدای نامگذاری با حروف الفبا مشخص نموده اند؟

17- برای ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی هرکدام دو مثال بزنید.

 

18- برای تقویت بینایی توصیه می شود هویج مصرف شود.چرا؟

19- نقش ویتامین A و ویتامین گروه B را بترییب بیان کنید.

20- عوارض بیماری های بری بری و کواشیورکور رابیان کنید و بیان کنید که برای جلوگیری از آنها از چه مواد غذایی باید استفاده شود.

21- هریک از علائم زیر مربوط به چه ویتامینی است:

   الف) زخم در اطراف دهان و کاهش رشد.                       ب) خونریزی در بخش های مختلف بدن مخصوصا اثه ها

     ج) نرمی استخوان                                                           د) ضعف ماهیچه ها و فلج شدن آنها

22- هر یک از بیماریهای زیر در اثر کمبود چه عنصر یا ویتامینی در بدن به وجود می آید:

    الف) پلاگر                       ب) اسکوروی                            ج) آنمی(کم خونی)                      د) گواتر                        ه- گزروفتالمی

23- نقش هر یک از مواد زیر در غذا ها چیست؟

    الف) محافظت کنند ها                      ب) امولسیون کننده ها                    ج) گلوتامات مونوسدیم                  د) سیکلامات ها

24- امروزه مصرف سیکلامات ها در کشورها ممنوع شده است.دلیل آن چیست؟

25- نام دو ماده را که می توان از غذاهای روزانه حذف شوند را ذکر کنید.توضیح دهید چرا این مواد را می توانیم حذف کنیم.

26- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد پوسته اطراف دانه برنج دارای موادی است که از بیماری بری بری جلوگیری می کند.

27- پختن سبزیجات باعث کاهش ویتامین های آن می شود .این موضوع چه مطلبی را در مورد ویتامین ها بیان می کند.

28- چرا کارکنان کشتی ناخدا آنسون به بیماری اسکوروی مبتلا شدند؟

29- کدام گروه از افراد زیر بیش تر در معرض کمبود ویتامینD قرار دارند؟ چرا؟

    الف) کشاورزان                                                                        ب) کارگران معدن

30- واژه کواشیورکور یک واژه آفریقایی است. و مفهوم آن((محرومیت از شیر))است. به نظر شما بین مفهوم این واژه و علت به وجود آمدن این بیماری چه ارتباطی وجود دارد؟

31- الف) چرا استفاده زیاد از کلسترول در بدن مناسب نیست؟  ب) علت و علائم بیماری گزروفتالمی را بترتیب بیان کنید.

32- الف) عنصر ید در ساختمان کدام هورمون نقش دارد؟ ب) کمبود آن در دوران جنینی چه عواقب و چه بیماری ایجاد می کند؟

33- الف) منظور از اسید های آمینه اساسی چیست؟  ب) چرابیماری کواشیورکور بیش تر در کودکان دیده می شود؟

      ج) غذاهایی را نام ببرید که غنی از اسیدهای آمینه اساسی باشند. د) مزیت چربی های گیاهی بر نوع جانوری در چیست؟

34-  سه نقش آب در بدن را بیان کنید.

35- ویتامین  Dچگونه در استحکام بخشیدن به استخوان ها و دندان ها نقش خود را ایفا می کند؟

36- در چه صورتی رژیم گیاه خواری مطلوب خواهد بود؟

37- چرا مصرف بی رویه ویتامین D برای بدن زیان آور است؟

38- عبارت های زیر را با کلمات مناسب ، کامل کنید:

   الف) کمبود نیاسین در بدن ، موجب بروز بیماری..............می شود.   ب) با تابش نور خورشید بر پوست در بدن ما مقداری................ساخته می شود.

    ج) ترکیب نارنجی رنگ موجود در هویج که...........نام دارد،در بدن انسان ،به ویتامین.........تبدیل می شود.

                                                      نمونه سؤالات فصل پنجم سال اول دبیرستان                                                         

  1- خون فردی با هیچ کدام از سرم های ضدAو ضدBلخته نشده است:

    الف- گروه خونی فرد چیست؟  ب- در سرم خون وی ضد چه موادی وجود دارد؟

2-  ماده یA و Bکه در تعیین کننده گروه خونی فرد هستند در چه بخشی از خون وی وجود دارند؟

3- ماده ضد A سبب می شودکه گلبول های خونی کدام گروه های خونی لخته شوند؟

4- گفته می شود که اثر انگشت هر فرد مخصوص به اوست و تا پایان عمر تغییر نمی کند. دلیل ثابت ماندن این صفت مربوط به چیست؟

5- عوامل ایجاد صفات ارثی از طریق چه نوع سلول هایی به نسل بعد منتقل می شوند؟ این سلول ها از طریق چه نوع تقسیمی و در چه نوع اندام هایی تولید می شوند؟

6- سلول های نخود دارای 14 کروموزوم هستند. اگر سلول هایی از گیاه نخود تقسیم میوز انجام دهند، در این صورت از هر سلولی که تقسیم میوز انجام می دهد، چند سلول حاصل می شود و در هر سلول چند کروموزوم وجود خواهد داشت؟

7- واحد سازنده DNAچه نام دارد؟ از چه اجزایی تشکیل شده است؟

8- شکل مقابل یک نوکلئوتید را نشان می دهد . اجزاء شماره گذاری شده را نام گذاری کنید:       1                           2                         

                                                                                                                                                                                                  3   

9- باز های آلی موجود در مولکول DNA دارای چه علائمی هستند؟ در DNAبه چه صورتی قرار دارند؟                                             

10- مولکول DNA چه مشخصاتی دارد؟

11- شکل مقابل همانند سازی مولکول DNA را نشان می دهد، در رشته ی در حال ساخته شدن علامت های سؤال نشان دهنده چه نوع باز های آلی اند؟

                                                                                                                                                     A            C            T

12- منظور از قدرت همانند سازی مولکول DNA چیست؟                                                             ؟                ؟             ؟                

13- اطلاعات وراثتی از طریق چه نوع مولکولی به نسل های بعد منتقل می شود؟

14- بیشتر واکنش های شیمیایی سلول در چه بخشی از آن انجام می گیرد؟ دستور فعالیت شیمیایی توسط چه مولکولی در سلول داده می شود؟ چه

مولکول هایی واکنش ها یا فعالیت های شیمیایی سلول را به انجام می رسانند؟

15- ژن چیست؟ ژن ها کجا قرار دارند؟

16- خصوصیات ارثی هر جانداری تحت تاثیر چه عواملی یا چیزهایی قرار دارد؟

17- دو عامل محیطی موثر بر بروز صفات ارثی را ذکر کنید.

18- برای صفات وراثتی که تحت تاثیر محیط قرار می گیرند مثال بزنید.

19- هورمون کدام غده بر رشد قد اثر گذاشته و چگونه این هورمون سبب افزایش قد می شود؟

20- چرا رشته های DNA در دوقلوهای همسان شبیه یکدیگر است؟

21- آزمایشات نشان داده است که اگر دو دسته گلدان حاوی گل های پامچال یکسان را در دو دمای متفاوت، یکی در 24 درجه و دیگری را در 32 درجه پرورش دهیم ، گل های گلدان نگه داری شده در دمای 24 درجه گل های قرمز و گل های گلدان نگهداری شده در دمای 32 درجه سفید خواهد شد. آزمایش اثر په عاملی را در بروز صفات ارثی نشان می دهد؟

22- رشد و نمو گیاهان تحت تاثیر چه عواملی است و چگونه می توانبم در گیاهان صفت جدید ایجاد کنیم؟

23- تقسیم میوز در چه اندام هایی و با چه هدفی صورت می گیرد؟ سلول تخم چگونه تشکیل می گردد؟

24- الف- اگر خون فردی با هر دو نوع سرم ضدA(آنتی کور A) و ضد B(آنتی کور B) رسوب دهد گروه خون وی چیست؟ چرا؟

        ب- دلیل مرگ افراد در اثر ورود خون نا آشنا چیست؟

25- کدام مولکول قادر به همانند سازی (ساختن مولکول شبیه خود) است؟ واحد سازنده این مولکول چیست؟

26- دو تفاوت اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید.

27- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:    الف- لقاح                   ب- مولکول DNA                                    ج- همانند سازی

28- نام واحد سازنده مولکول DNA چبست؟ این واحد از چه اجزایی تشکیل شده است؟

29- الف- با ذکر دلیل نوع سلول جنسی شماره 1 را مشخص کنید.                                        3                                      2        

      ب- شماره 3 نشان دهنده چه فرایندی است؟                                  سلول تخم

                                                                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                                                                   

30- دو گروه خونی را مشخص کنید که یکی هر دو ماده ضدA و ضدB را داشته باشد و یکی هیچکدام را نداشته باشد.

31- نوع ونحوه قرار گیری باز های آلی در دو رشته ی متقابل یک مولکول DNA چگونه است؟

32- با توجه به شکل مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 الف- نوع تقسیم چیست؟ب- تعداد کروموزوم ها در طی تقسیم چه تغییری کرده است؟

 ج- با ذکر دلیل بگویید این تقسیم در فرد نر رخ داده یا در فرد ماده                                                                            سلول اولیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

33- چرا برای تشخیص مجرمان از اثر انگشت آنان استفاده می شود؟

34- در انتقال صفات کدام بخش از کروموزوم نقش دارد؟

35- الف- از چه راه هایی می توان صفات جدیدی در یک جاندار پدید آورد؟ ب- اجزاء تشکیل دهنده یک نوکلئوتید را بنویسید.

36- استدلال کنید که ماده وراثتی در هسته سلول عای جنسی قرار دارد.

37- یک سلول 10 کزوموزوم دارد اگر دو دو بار تقسیم میتوز انجام دهد و سلول های حاصل تقسیم میوز انجام دهند در انتها :

       الف- چند سلول حاصل می آید؟ ب- سلول های حاصل هر یک چند کروموزوم دارند؟                                              Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 17:36 | لینک  | 

آزمون سلول و سازمانبندی                                                  مهر ماه 92                          گروه الف              نام.............................................کلاس.............

)یک شباهت و دو تفاوت بین جانداران تک سلولی و پر سلولی پیشرفته را بیان کنید.(75/0)

2)سه تفاوت سلول های پروکاریوت و یوکاریوت را بیان کنید.(75/0) 

3) بخش های یک کارخانه معرفی شده کدام اندامک ها در سلول مانند این بخش ها عمل می کنند؟(1)

1-اداره مدیریت                           2-بخش پخش مواد                            3-دروازه ورود و خروج                                        4-انبار

4)سلولهای خونی،عصبی،پوششی و دیواره مویرگ ها تمایز یافته اند. هر یک به چه دلیل تمایز یافته اند؟(1)

                                                                                                                                      

 5)این جمله را تفسیر کنید((سلول واحد سازنده و واحد عمل در بدن جانداران است.)) (5/0)

6)گیرنده های سطح غشاء سلولی از چه جنسی  اند، نقش آنها چیست؟(75/0)

7)نظریه سلولی چه می گوید؟ (5/0)

  8)چهار تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بیان کنید؟ (1)

9)جاهای خالی را در سازمان بندی سلولی پر کنید.(5/0)                        سلول تار کشنده -.................اندام ریشه-...............

10)با عدسی شیئی 4 میدان دید ..................و سلولهای....................دیده می شوند.(5/0)

11)کدام یک بافت و کدام یک اندام محسوب می شوند؟چرا؟(1)

  1- پوست                    2- استخوان                    3- خون                      4- مغز

12)کدام یک از پلاست های زیر ذخیره ای نیست؟چرا؟(5/0)

  1- آمیلوپلاست(حاوی نشاسته)   2- لیپو پلاست (حاوی چربی)    3- کلروپلاست(حاوی کلروفیل)     4- پروتئو پلاست(حاوی پروتئین)

12)نقش هریک از بافت های زیر چیست؟  (75/0)  1- خونی                             

  2- عصبی                                                                                       3- استخونی

13)درشنمایی میکرسکوپ چگونه تعیین می شود؟(5/0)

14)دو نقش هسته سلول را در سلول بیان کنید.(5/0)

15)نفوذ پذیری انتخابی یعنی چه؟(5/0)

16)لوبیا یک گیاه علفی و یکساله محسوب می شود.کدام سطح سازمانبندی  در آن دیده نمی شود؟چرا؟ (5/0)

   1- اندام                        2- سلول                      3- دستگاه                        4- بافت

17)هسته چه ویژگی هایی از سلول را کنترل می کند؟(دو مورد) (5/0)

18)چهار ویژگی یک موجود زنده را فقط نام ببرید.(1)

19)بزرگ ترین و کوچک ترین سلول مربوط به چه جاندارانی است؟(5/0)

20)کلونی چیست؟ دو جاندار را مثال بزنید که زندگی کلونی داشته باشند. (1) 

21)دو نقش غشاء سلولی را نام ببرید.(5/0) 

22) تغییر ویژگی هایی مثل شکل و اندازه سلول به عهده کدام بخش سلول است، چرا؟(75/0) 

23)در بین سلول های زیر کدام یوکاریوت و کدام پروکاریوت اند؟(1)         ا- مخمر نوعی قارچ تک سلولی

2-باسیل نوعی باکتری میله ای شکل                      3- پارامسی نوعی آغازی جانور مانند                4- اسپریل نوعی باکتری فنر مانند

24)نقش هریک از بافت های زیر چیست؟ (1)   1- خونی                                                                       2- غضروفی                         

    3-پوششی                                                                                              4-چربی                

25)محل هر یک از بافت های زیر را در بدن مشخص کنید.  (75/0)      1- چربی                                                        2- پیوندی              

  3-عصبی                                                                              4-غضروفی

26)نقش دیافراگم در میکروسکوپ نوری چیست؟(25/0)

27)به این دلیل سلول ها را رنگ آمیزی می کنیم که رنگ ها به .............سلول می چسبند و آنها را ..................می کنند.(5/0)

28)در گیاهان نقش دو نوع  بافت آوندی چیست؟(1)

29)سازمان بندی سلولی چیست؟ کدام گروه از جانداران زیر سازمانبندی سلولی دارند؟(75/0)

 1- باکتریها                                  2- آمیب                                           3- اسفنج                                                4- کرم خاکی

30)نقش صفحه چرخان در میکرسکوپ نوری چیست؟(25/0)

31)اجزائ مشخص شده در شکل را مشخص کنید.(75/0)

32)کدام یک از سلولهای زیر دارای استحکام خارجی و داخلی اند؟ چرا ؟(5/0)

  1- سلول روپوست تره             2- سلول کبد موش                   3- سلول پوششی پوست انسان           4- سلول های بدن اسفنج

33)سلول ماهیچه ای و عصبی در چه مواری با هم تفاوت دارند؟(5/0)

34) بخش های یک کارخانه معرفی شده کدام اندامک ها در سلول مانند این بخش ها عمل می کنند؟(1)

1-نیروگاه                         2- بخش بسته بندی                             3- بخش حمل و نقل                                      4-دیواره و نرده ها

35)چه زمان یک سلول تمایز یافته(تخصصی) محسوب می شود؟ دو سلول در بدن ما که تمایز فراوانی پیدا کرده اند را مثال بزنید(1)

36)جاهای خالی را در سازمان بندی سلولی پر کنید.(75/0)

 سلول.........................اندام...........................بدن موجود زنده

  سلول ماهیچه ای بافت ماهیچه ای-قلب....................انسان                                 

37)با چه عدسی شیئی میکروسکوپ را تنظیم کنیم تا میدان دید زیادتر و تعداد بیشتری سلول را مشاهده کنیم؟(25/0)

38)وقتی سلول را رنگ آمیزی می کنیم ، رنگ ها به ..................غشاء و.................می چسبند و آنها را به خوبی مشخص می کنند.(5/0)

39)کدام یک از اجزاء زیر خاص  سلول های گیاهان نیست؟چرا؟(در مقایسه گیاهان با جانوران)(75/0)

  1- دیواره سلولی              2- پلاست                   3- واکوئل بزرگ مرکزی      4- ریبوزوم

40) کدام گروه از جانداران زیر سازمان بندی سلولی دارند؟(75/0)

 1- پارامسی                                  2- خزه                                           3- اسفنج                                                4- زالو

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 20:15 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

                                                                         (فصل اول: نگرش علمی و علوم زیستی)

1- منظور از داشتن تفکر علمی چیست؟                

2- آیا شک کردن در نظریه های علمی لازم است؟چرا؟

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

      الف- روش علمی                    ب- فرضیه                   ج- علوم زیستی کاربردی               چ- خلق الساعه

4- مراحل اصلی روش علمی را نام ببرید.

5- محققان در مرحله دوم روش علمی جهت جمع آوری اطلاعات پیرامون یک مسئله ی علمی چه می کنند؟

6- کدام دانشمند نظریه خلق الساعه را بیان کرد؟ در مورد این نظریه یک مثال بزنید. کدام دانشمند این نظریه را به طور قاطع رد کرد؟

7- آزمایش کنترلی چیست؟ آزمایش های کنترلی در آزمایش های آقای ردی کدامند؟(یک مورد)

8- الف) آزمایش ون هلمونت در خصوص نظریه خلق الساعه چه بود؟        ب)مهم ترین نقص این آزمایش چه بود؟

9- الف) مطالعه روش تولید مثل گیاهان در حیطه ی کدام شاخه علوم زیستی قرار دارد؟

     ب) به دست آوردن گیاهان با محصول بهتر(مثلا گندم های دانه درشت) در حیطه کدام شاخه علوم زیستی قرار می گیرد؟

10- روش علمی برای چه موضوعاتی کاربرد دارد؟

11- چه موقع نتایج بدست آمده از یک آزمایش قابل اعتماد تر است؟

12- اطلاعات دانشمندان علوم زیستی در ...........................یا در..................................موجود زنده بدست می آید.

13- علومی که در علوم زیستی بیشترین کار برد را دارد نام ببرید.

14- در ارتباط با مرحل روش علمی جاهای خالی را کامل کنید:

  تعریف مسئله                 ..............................                           ..........................................

15- فرضیه آقای ردی در مورد پیدایش مگس ها چه بود؟

16- نقش ابزارها و وسایل علمی در تحقیقات علمی چیست؟

17- دو درس مهم که دانشمندان پس از آقای ون هلمونت گرفتند چه بود؟

18- نتیجه ای که آقای ردی پس از آزمایشات خود به روش علمی پیرامون پیدایش مگس ها گرفت چه بود؟

19- این عقیده که(( ماهی ها از گل و لای جوی ها و آبگیرها تولید می شوند)). حاصل تفکر.................................است.

20- حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات بدست آمده در باره ی پدیده ای زده می شود................................نام دارد.

21- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

22- استفاده از قوانین وراثت برای تولید گاوهای شیرده بیش تر در حوزه علوم زیستی................................جای دارد.

23-چهار متغیرکه می توانند بر روی شدت فتوسنتز اثر داشته باشند را ذکر کنید. چرا نمی توان هم زمان اثر چند متغیر را در یک آزمایش

      اندازه گیری کرد

                                                                          (فصل دوم: ساختار شیمیایی سلول)

1- مواد آلی به چه موادی گفته می شود؟ عنصر اصلی در آن ها چیست؟

2- از مواد مهمی که پیوسته بین محیط و بدن موجود زتده مبادله می شوند...................و........................را می توان نام برد.

3- چهار گروه از ترکیبات آلی را نام ببرید.

4- واحد سازنده بیش ترین ماده آلی موجود در هریک از مواد زیر را مشخص کنید.

    الف- پنبه                     ب- سفیده تخم مرغ                            ج- کره                               د- جگر

5- گلوکز چیست ؟ چه نقشی در سلول دارد.

6- الف) دو نمونه پلی ساکارید گیاهی نام ببرید.           ب) یک نمونه پلی ساکارید جانوری مثال بزنید.

7- چگونه می توانید به وجود نشاسته در سیب زمینی پی ببرید؟

8- با توجه به مشابه بودن عناصر اصلی سازنده قند ها و چربی ها چرا این مواد با هم تفاوت دارند.

9- چهار ویژگی آنزیم ها و چهار مزیت آب رادر بدن بیان کنید.

10- دمای زیاد باعث..............................آنزیم ها می شود و اثر آن ها را......................................می کند.

11- دو دسته لیپید را ذکر کنید و بیان نمایید لیپید ها چه نقشی در سلول دارند.

12- در مورد آنزیم ها به سؤالات زیر پاسخ دهید:

    الف) جنس آنها از کدام ماده آلی است؟                        ب) آیا بعد از انجام واکنش باز هم مصرف می شوند؟

     ج) چه عاملی می تواند سرعت عمل آنها را تغییر دهد؟     د) تفاوت آنها در چیست؟

13- از تجزیه یک تری گلیسرید چه اجزایی بدست می آید؟

14- عناصر مشترک در تمام  مواد آلی را ذکر کنید.

15-الف) ساختار گلیکوژن  شبیه کدام پلی ساکارید گیاهی است؟    ب) گلیکوژن درکدام سلول های جانوری ذخیره  می شود؟

16- اسید آمینه واحد سازنده......................و گلیسرول یکی از واحد های سازنده...............................است.

17- در سیب آنزیمی وجود دارد که پس از پوست کندن آن بافت های آن قهوه ای می شوند  ولی اگر سیب پوست کنده را بجوشانیم

       قهوه  ای رنگ نمی شود . علت آن را بیان کنید.

18- پاسخ دهید:       الف- بخش مهم سازنده کاغذ از کدام نوع پلی ساکارید است؟

                                ب- بخش اصلی دیواره سلولی از کدام پلی ساکارید است؟

                                ج- نقش تیغه میانی در ساختار بافت های گیاهی چیست؟

19-با مقایسه سوختن گلوکز در آزمایشگاه و درون سلول ، اهمیت آنزیم ها را توضیح دهید.

20- گرما و اسید چه اثری بر پروتئین ها می گذارند(آزمایش سفیده تخم مرغ و شیر)

21- الف) در سلول های کبدی انسان هید رات های کربن اضافی به صورت .......................ذخیره می شوند.

   ب) سوخت رایج سلول ها............................نام دارد.

   ج) چرا تب بیش از 40 درجه سانتیگراد برای بدن ضرر دارد؟

22- یک شباهت و یک تفاوت بین ساختار شیمیایی سلولز و نشاسته را بیان کنید.

23- جایگاه اتصال ماده ی واکنش دهنده به آنزیم ......................نامیده می شود.

                                                                          ( فصل سوم: تولید کنندگی)

1-تبدیل انرژی نورانی به انرژی...............................راکه توسط گیاهان انجام می شود،.........................گویند.

2-الف) مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شود را نام ببرید. ب) محصولات فتوسنتز چیست؟

3- عوامل مؤثر بر فتوسنتز را نام ببرید.

4-کدام ویژگی ها برگ را اندام مناسب برای فتوسنتز نموده است؟

5- سطح گسترده و نازک بودن اکثر برگ ها چه مزیتی دارد؟

6- پوسته نازکی که از پولک های پیاز یا سطح برگ کاهو جدا می کنیم چه نام دارد؟ نقش آن چیست؟

7- درمورد روزنه ها پاسخ دهید:

   الف- سلولهای سازنده روزنه چه نام دارند؟  ب- شکل آنها چگونه است ؟        ج- چگونه روزنه را بوجود می آورند؟

     د- این سلول ها در چه بخشی از برگ فراون ترند؟آیا این سلول ها می توانند فتوسنتز کنند ؟ چرا؟

8-چرا آقای ون هلمونت در مورد اضافه وزن گیاهان به این نتیجه رسید که از آب خالص این اضافه وزن ایجاد شده است؟

9- چهار عامل محیطی که می توان با تغییر آن ها میزان شدت فتوسنتز را افزایش داد را نام ببرید.

10- دو تفاوت سلول های روپوست و سلول های نگهبان روزنه را در برگ بیان کنید.

11- چرا در فصل پاییز برگ ها به رنگ های زرد ،نارنجی و قرمز دیده می شوند.

12-کوتیکول چیست؟در چه بخشی از برگ قرار می گیرد؟ نقش های آن را بیان کنید.

13- ضخامت کوتیکول روی روپوست گیاهان مناطق سرد سیری و گرمسیری چگونه است؟ چرا؟

14-فتوسنتز در کدام بخش های برگ بیش تر صورت می گیرد؟ چرا؟

15- نقش سبزینه و نقش های روزنه و رگبرگ ها را در برگ بیان کنید.

16-صدها یا هزاران مولکول..............با هم ترکیب می شوند و یک مولکول نشاسته به وجود می آورند.

17-گیاهان موجود در آکواریم ها با تولید............و................از............ماهی ها جلوگیری می کنند.

18-آوند های چوبی موجود در رگبرگ ها..........................و آوند های آبکشی............................را انتقال می دهند.

19- چراگلوکز برای ذخیره شدن در گیاه مناسب نیست؟

20- گیاهان برای تبدیل گلوکز به پروتئین نیاز به عنصر......................دارند گه آن را از.....................می گیرند.

21-کدام دسته از جانداران عموما ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان را در خاک فراهم می کنند؟

22- استفاده از کود های شیمیایی در کشاورزی چه چیزی را سبب می شود؟

23- در چه بخشی از برگ نشاسته ی قابل توجه ای ذخیره می شود؟ چرا؟

24- در چه دمایی و در چه درصدی از CO2 میزان فتوسنتزافزایش می یابد؟

25- چرا در زمین هایی که میزان منیزیم کم است برگ های گیاه بتدریج زرد می شوند و گیاه کوتاه باقی می ماند؟

26- تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ بیش تر است . این ویژگی چه فایده ای دارد؟

27- چرا میزان قند در ساعت 12 ظهر و 4 بعد از ظهر در برگ اکثرگیاهان بیش تر از 4 صبح است؟

28-چها بخش یک برگ را که دریک برش  در زیر میکروسکوپ می تون مشاهده کرد را نام ببرید.

29-رگبرگ در برگ شامل چه اجزایی است؟

30- چرا برای نشان دادن و اندازه گیری اثر عوامل محیطی بر روی فتوسنتز، معمولا از گیاهان آبزی استفاده می شود؟

31-میان برگ چیست؟ چرا از نظر انجام فتوسنتز در برگ دارای اهمیت است؟

32- کلروفیل در کدام اندامک گیاهان قرار دارد؟ نقش این اندامک چیست؟

33- ازتغییر شکل سلول های .......................،سلول های نگهبان روزنه به وجود می آیند.

34- علت هر یک را بیان کنید:

   الف- برگ های زرد شده نشاسته کمتری دارند.                 ب- جلبک ها فتوسنتز کنندگان اصلی و عمده کره زمین هستند.

   ج- در گیاهان فتوسنتز در میان برگ بیش تر صورت می گیرد.   د- درگیاهان برگ پهن فتوسنتز بیش تری صورت می گیرد.

 

   ر- زنبور عسل و قارچ تولید کننده پنی سیلین جزو تولید کنندگان محسوب نمی شوند.   ز- سیب رسیده نشاسته کم تری دارد.

   ه- در نزدیک صبح میزان نشاسته در برگ ها کاهش می یابد.    و- بخش های زیر زمینی گیاهان سبز رنگ نیستند.

   م- در شب گیاهان از هوا اکسیژن می گیرند و کربن دی اکسید پس می دهند.

   ن- کاهش منیزیم خاک باعث کاهش غذا سازی در برگ ها می شود.

  

35- الف) منحنی مقابل را تفسیر کنید:                                                                                                                                                   میزان

                                                                                                                                                                                                               نسبی

                                                                                                                                                                         40    30                          فتوسنتز                                         

                                                                                                                                                               دما برحسب سانتیگراد

       ب) دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دمای بالاتر از 33 درجه چیست؟

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 20:10 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

 آزمون تنظیم و هماهنگی         ( فصل یک)        مهر ماه 92  تهیه و تنظیم از: صفا نام......................................کلاس..............                                   

1- لایه های مخاطی در چه اندام هایی وجود دارند؟ نقش آنها در دفاع غیر اختصاصی چگونه است؟(1)

 2- ماکروفاژها چگونه تشکیل می شوند؟ دو نقش آنها را بیان کنید.(1)

3- دو نوع پروتئین که در دفاع غیراختصاصی عمل می کنند را نام ببرید و چگونگی عمل آنها را بیان کنید.(1)

4- در محل آسیب دیده بافت ها که میکروب وارد شده است چه موادی ترشح می شود؟ نقش هریک چیست؟(1)

6- الف ) در چه شرایطی توانایی شناسایی انواع سلول ها توسط دستگاه ایمنی مطلوب نیست؟(5/0)

      ب) لنفوسیت های نابالغ در روند تکامل خود،چه ویژگی هایی را کسب می کنند؟(5/0)

        ج) نرم تنان چگونه در برابر میکروب ها از خود دفاع می کنند؟(5/0)

7- با کشیدن یک طرح چگونگی تشکیل دونوع لنفوسیت را مشخص کنید.(1) 

8- آنتی ژن چیست؟ بیش تر از چه ترکیباتی ساخته شده اند؟(1)

9- دو روش عملکرد پادتن ها را ذکر کنید.(5/0)

10- دستگاه ایمنی بدن چگونه سلولهای سرطانی را شناسایی کرده و چگونه با آنها مبارزه می کند؟(1)

11- پاسخ بیش ازحد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژنها..............نام دارد.(25/0)

- مراحل بروز آلرژی را بیان کنید.(1)

13- دو روش بوجود آمدن نقص ایمنی چگونه است؟ در بیماری ایدز، چه گلبول های سفیدی مورد تهاجم قرار می گیرند؟(75/0)

1- موارد زیر در خون عمل دفاعی انجام می دهند،به جز...

   1- پروتئین های مکمل               2- ماکروفاژها                    3- نوتروفیل ها                           4- لنفوسیت T

2- کدام یک جزء ایمنی اختصاصی است؟

   1- لایه های مخاطی                  2- پروتئین های دفاعی       3- پادتن ها                                4- پوست

3- ورود کدام یک از عوامل بیماریزا به سلول موجب تولید اینترفرون می شود؟

  1- باسیل کزاز                        2- ویروس سرماخوردگی      3- استرپتوکوک                            4- عوامل بیماری آلرژی(آلرژنها)

4- کدام یک فاقد سلول های ماکروفاژ است؟

   1- کبد                                2- خون                              3- طحال                                     4- گره های لنفی

5- کدام یک در دفاع اختصاصی دخالت دارد؟

   1- ماکروفاژها                    2- نوتروفیل ها                      3- لنفوسیت ها                               4- هیستامین

6- کدام یک پس از برخورد با آنتی ژن،سلول کشنده تولید می کند؟

   1- لنفوسیتB                     2- پلاسموسیت                      3- لنفوسیتT                                4- لنفوسیت های خاطره

7- در سطح کدام سلول گیرنده آنتی ژنی وجود ندارد؟

   1- سلولBخاطره               2- لنفوسیتB                         3- لنفوسیتT                                 4- پلاسموسیت

8- پادتن سطح کدام سلول در سلول دیگری تولید شده است؟

   1- لنفوسیتB                   2- پلاسموسیت                        3- لنفوسیت Tخاطره                        4- ماستوسیت

9- هیستامین در کدام یک نقش ندارد؟

   1- بروز آسم                   2- کمک به دیاپدز نوتروفیل ها     3- افزایش جریان خون در محل التهاب 4- قرمزی محل التهاب

10- پاسخ ایمنی بدن نسبت به تزریق واکسن BCG ایجاد چه نوع ایمنی می نماید  و کدام سلول نقش اصلی دارد؟

   1- غیر فعال-سلولT        2- فعال- سلولB                       3- غیر فعال-سلولB                        4- فعال- ماکروفاها

11- انتقال بیماری ایدز(ویروس HIV) از طریق کدام سلول خونی صورت می گیرد؟

   1- لنفوسیتB                 2- لنفوسیتT                           3-ماکروفاژها                                 4- نوتروفیل ها

12- بیماریMS به علت اختلال در فعالیت کدام سلول است؟

   1- لنفوسیت ها                2- سلول عصبی                        3- سلول های تولید کننده میلین            4- ماستوسیت ها

13- در ایمنی هومورال کدام یک نقش ندارد؟

   1- سلولTخاطره            2- پادتن                                   3- پلاسموسیت                                4- لنفوسیت

14- کدام در مقابله با رشد بی رویه سلولهای سرطانی در کبد نقش ویژه ای دارد؟

   1- اینترفرون                 2- پرفورین                               3- پادتن                                        4- پروتئین های مکمل

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 6:51 | لینک  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

                                                              (((   تهیه و تنظیم از: حسین صفا))

1- تنفس سلولی(آزاد شدن انرژی غذا) در کدام سلول بیشتر است؟

           الف) بزرگ تر باشد        ب) استحکام بیش تری داشته باشد      ج) فعال ترباشد               د) تمام موارد                          

    2-  دوام و بقاي چرخه ي مواد و زندگي جانداران در كره ي زمين به كدام دو فرايند بستگي دارد ؟

         الف) تجزيه توليد مثل       ب) فتوسنتز تنفس                          ج) تجزيه فتوسنتز                 د) فتوسنتز توليد مثل

  3- ساده ترین و سریع ترین رشد و تولید مثل را کدام جاندار دارد؟

        الف) اسفنج ها که ساده ترین جانورانند                                          ب) علف های هرز چون همه جا رشد می کنند

          ج) جانوران انگل چون از غذای میزبان مصرف می کنند            د) باکتریها چون ساده ترین جاندارانند

   4-  كدام فرآيند حياتي براي يك جاندار محسوب نمي شود ؟

        الف) تنفس براي گياهان            ب) تغذيه براي گياهان        ج) توليد مثل براي جاندارن            د) فتوسنتز براي گياهان

   5-  اهميت كدام يك از نظر تداوم حيات در كره ي زمين كم تر است ؟

        الف) خورشيد                           ب) توليد كنندگان                    ج) مصرف كنندگان                      د) تجزيه كنندگان

   6- رشد كدام جاندار با تقسيم سلولي انجام مي شود ؟

        الف) آميب                               ب) اسفنج                                ج) باكتري                                   د) مخمر

   7- كدام مورد در تشكيل تصوير در ميكروسكوپ نوري نقش ندارد ؟

       الف) عدسي چشمي                    ب) منبع نور                           ج) صحفه ي پلاتين                    د) عدسي شيئ

   8-  وجه تشابه یک نرم تن با یک موجود غیر زنده در چیست؟

       الف) وجود چربی                      ب) وجود پروتئین       ج) وجود مواد معدنی                د) وجود کربوهید رات

   9-در ترکیباتی چون شیر ،گوشت و چربی کدام یک از عناصر سازنده اصلی محسوب می شوند؟

       الف) هیدروژن                          ب) اکسیژن                 ج) نیتروژن                                د) کربن

    10- کدام بخش سلول رامی تواند انتقال دهنده اطلاعات درون سلول باشد؟

     الف) مولکولDNA                  ب) غشاء                     ج) RNA                                د) آنزیم ها

    11- کدام عامل در محدود نگه داشتن ابعاد سلول نقشی ندارد؟

        الف) نسبت سطح به حجم        ب) رابطه بین هسته و سیتوپلاسم      ج) میزان رشد      د) میزان نیاز سلول به تبادل مواد

   12- در ساختار غشاء سلولی ملکول های سه نوع ماده آلی شرکت دارند. در یک سلول فعال که انرژی زیادی مصرف می کند ،

         نقش کدام ماده سازنده, در تبادلات سلولی از طریق غشاء بیشتر است؟

        الف) چربی ها                         ب) هیدرات کربن             ج) سلولز                                   د) پروتئین ها

   13-کدام یک از مولکول های زیر در حیات جانداران نقش بیشتر ی ایفا می کند؟

        الف) چربی                            ب) پروتئین                      ج) ویتامین                                 د) قند

    14- یک سلول در یک محیط با فشار اسمزی زیادتر نسبت به سیتوپلاسم خود قرار گرفته است. کدام تغییر در سلول صورت می گیرد؟

       الف)  پلاسمولیز(چروکیده شدن)               ب) تورژسانس(متورم شدن)       

             ج) سلول آب می گیرد                      د) با توجه به قدرت کنترلی غشاء تغییری نمی کند

   15- سلول های بدن کدام جاندار در برابر تغییرات غلظت محیط مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد؟

        الف) ماهی آب شور                     ب) گیاه پیاز                      ج) گلبول سفید                           د) آمیب

   16-کدام یک یک اندام محسوب می شود؟

         الف) اعصاب                              ب) خون                            ج) دیواره معده                            د) لنف

   17- اسمز فرایندی است که در طی آن مولکول های آب از یک پرده نیمه تراوا که مولکول ها ی درشت

           نمی توانند عبور کننداز یک محیط رقیق به یک محیط غلیظ وارد می شوند. کدام فرایند اسمز محسوب نمی شود؟         

         الف) عدم رشد باکتری در مربا                                      ب) بالا رفتن آب و املاح در آوند های چوبی گیاهان

             ج) شاداب شدن برگ ها با پاشیدن آب روی آنها       د) مردن ماهی های آب شیرین در دریا

   18- شكل كدام سلول با كار آن تناسب دارد ؟

        الف) عصبي                                  ب) آوندي                 ج) ماهيچه اي                             د) همه ي موارد

   19-كدام نقش پروتئين نيست ؟                                                                                                                                                                                                       

       الف) دخالت در رشد               ب) دخالت در تنظيم واكنش ها       ج) دخالت در ترميم                    د) هيچكدام

   20-كدام يك بدون اكسيژن نمي تواند غذا را اكسيد كند ؟

       الف) مخمر ( قارچ تك سلولي )     ب) سلول هاي ماهيچه اي        ج) بعضي از باكتري ها                د) گياهان

   21-كدام سلول تمايز يافته تر است ؟

       الف) عصبي                                   ب) پوست              ج) ديواره ي معده                       د) جدار داخلي دهان    

   22- در سلول هاي ماهيچه اي كه فعاليت بيشتري انجام مي دهند فعاليت كدام اندامك سلول بيشتر است ؟

      الف) ريبوزوم                                       ب) ليزوزوم     ج) سانتريول                               د) ميتوكندري

   23-كدام يك نقش گوارش دهنده ي مواد را درون سلول دارد ؟

     الف) واكوئل                                   ب) ليزوزوم           ج) ميتوكندري                            د) شبكه ي آندوپلاسمي

   24-كدام تفاوت سلول گياهي با جانوري نيست ؟

       الف) وجود ديواره ي سلولي           ب) وجود سانتريول         ج) وجود پلاست                        د) هيچكدام

   25- بخش مرده در سلول هاي بدن كدام جانور وجود ندارد ؟

       الف) قارچ ها                                 ب) اسفنج ها                     ج) باكتري ها                            د) گياهان

   26- تفاوت قند ها در چيست ؟

        الف) نوع واحد سازنده         ب) نوع عناصر سازنده        ج) تعداد واحد هاي سازنده        د) محلي كه به كار مي روند.                     

   27- كدام يك فقط در سلول گياهي ديده نمي شود ؟

        الف) واكوئل                                  ب) پلاست                    ج) ديواره ي سلولي                      د) همه ي موارد

   28-كدام مورد مزيت آب در سلول نيست ؟

        الف) حل كردن مواد                       ب) جذب و دفع مواد         ج) انتقال مواد                              د) هيچكدام

   29-كدام دو گروه از مواد آلي از نظر عناصر تشكيل دهنده با هم مشابه هستند ؟

         الف) هيدرات كربن با پروتئين         ب) چربي با قند ها           ج) پروتئين با اسيد نوكلئيك         د) چربي با پروتئين

   30- قندها بيشتر در سلول هاي جانوري به چه صورتي ذخيره مي شوند ؟

         الف) گلوكز                                   ب) نشاسته                 ج) گليكوژن                                د) چربي

   31- براي ديدن يك سلول كدام يك مناسب تر است ؟

        الف) ذره بين                                   ب) ميكروسكوپ الكتروني        ج) ميكروسكوپ نوري                  د) تمام موارد

    32- كدام مورد باعث استحكام سلول هاي گياهي مي شود ؟

        الف) اسكلت سلولي                         ب) غشاء سلولي               ج) ديواره ي سلولي                       د) تمام موارد

   33- برای مشاهده کل نمونه با میکروسکوپ از کدام عدسی استفاده می شود؟

       الف)  x10                                       ب) x4                              ج) x100                                       د) x40

   34- پیوند کدام عضو کمترین مشکل را برای فرد گیرنده پیوند به وجود می آورد؟

        الف) کلیه ها چون دو عدد می باشند                                            ب) قرنیه چشم چون رگ خونی ندارد

         ج) مغز استخوان چون محل خون سازی است                              د) ریه ها چون سلول ایمنی در آنها زیاد است

   35-  برای ادامه زندگی یک سلول کدام ضروری نیست؟

        الف) سیتوپلاسم                             ب)  هسته           ج) پوسته(غشائ)                        د) مواد هسته ای

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

 

 

     .................................نمره     ..........................تعداد غ .......................تعداد نزده            ...............................تعداد ص

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 6:35 | لینک  | 

گروه آموزشی راد زیر نظر انتشارات مهر صفا امسال سه آزمون آزمایشی برای دانش آموزان سال سوم راهنمایی برگزار می کند برای ثبت نام و دریافت هر گونه اطلاعات به تلفن 09159119040 هماهنگ کننده گروه راد تماس بگیرید. سؤالات این آزمون ها توسط دبیران مجرب در این گروه طراحی می شود. اسامی دبیران محترم به شرح زیر است:ادبیات آقای فاتحی-زیست و زمین آقای صفا-  شیمی آقایان محمدی و پالیزکاران-فیزیک آقایان غنایی و دوراندیش- ریاضی آقایان غنچه گی و اربابی -دبیران مجربی در درسهای زبان - علوم اجتمایی و دینی هم با گروه راد همکاری دارند و در طراحی سؤالات این مباحث نقش دارند.

نوشته شده توسط حسین صفا در ساعت 7:25 | لینک  |